Er det noen formelle krav for hvor lenge før han kan gi meg en helseattest?

Jeg ble dømt for promillekjøring og mistet lappen i 2 år. Det er nå krav til helseattest når jeg skal kjøre opp. Hvor lenge må feks jeg ta Pethprøver og hvordan går jeg frem hos fastlegen for å få helseattest. Går til behandling hos psykolog, kommunalt tilbud og oppfølging hos fastlegen, Han lurer – er det noen formelle krav for hvor lenge før han kan gi meg en helseattest?

Kvinne, 51 år fra Østfold


 

 

  Rusinfo svarer:

Du finner regelverket for Helsekrav til førerkort i Førerkortveilederen. Som du selv skriver er det fastlegen som vurderer om du oppfyller dette helsekravet. For å komme i gang bestiller du derfor en time hos hen eller tar det opp neste gang du er der i forbindelse med oppfølgingen din.

Det er litt uklart hva du mener med «Han lurer», hvis du mener at fastlegen din lurer på dette så finner han som nevnt reglene i Førerkortveilederen. Der kan han klikke på «veiledning» for mer inngående informasjon.

Her er en kort oppsummering av det generelle regelverket.

Førerkortgruppe 1 (AM, S, T, A1, A2, A, B, BE):
Dersom du må levere fra deg førerkort på bakgrunn av rusmiddelbruk, vil det normalt følge en seks måneders periode med regelmessige urinprøver. Dersom disse er negative, kan Helseattest deretter gis med anbefaling om førerrett for inntil ett år om gangen i tre år, forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerrett med inntil fem års varighet, før den kan gis med vanlig varighet.

Førerkortgruppe 2 og 3 (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE):
Dersom du må levere fra deg førerkort på bakgrunn av rusmiddelbruk, vil det normalt følge en tre års periode med regelmessige urinprøver. Dersom disse er negative, kan deretter Helseattest gis med anbefaling om førerrett for inntil ett år om gangen i tre år, forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattesten kan deretter gis med anbefaling om førerrett med inntil fem års varighet.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Tjenesten er åpen på hverdager kl 11-18.

Vi holder stengt

  • 1.mai
  • 10.mai
  • 17.mai
  • 18.mai
  • 29.mai

 

Tirsdag 2.mai åpent 15-18

Tirsdag 16. mai åpent 15-18

Tjenesten er stengt kl 14.30-15 hver dag.