Jeg er i behandlingsløp og hadde en sprekk – er bekymret for Peth-testing.

Er i et poliklinisk behandlingsløp for alkoholisme og var helt uten alkohol i mer enn 3 måneder, før jeg nylig gikk på en sprekk som varte ca. 1 uke med varierende inntak. Når det gjelder Peth måling, lurer jeg på om det er frivillig? Neste konsultasjon hos behandler vil være ca. 1 uke etter denne «episoden». Risikerer jeg problemer ved evt. Peth-test i min situasjon?

mann/gutt |
62 år |
Agder

  Rusinfo svarer:

Det er vanskelig for oss å vurdere om forhøyede verdier på din aktuelle PEth-prøve til føre til problemer for deg. PEth-prøver tas både når det foreligger medisinsk indikasjon og til kontrollformål. Ofte vil slik prøvetaking være frivillig ved medisinsk indikasjon, mens til kontrollformål kan det rekvireres prøver på både frivillig og «delvis frivillig» grunnlag. Et eksempel på PEth-prøver som tas på «delvis frivillig» grunnlag, vil være situasjoner der det er reist påtaleunnlatelse:

«Påtaleunnlatelse etter § 69 kan gjøres betinget av at siktede i en prøvetid på normalt to år ikke begår ny straffbar handling eller overholder særskilt fastsatte vilkår, for eksempel om totalavhold fra alkohol, rusprøver eller lignende. Overholdes ikke vilkårene, kan påtalemyndigheten reise straffesak innen tre måneder etter utløpet av prøvetiden» (snl.no)

For øvrig kan overforbruk av alkohol også føre til begrensninger mtp. retten til å inneha førerkort. Lege/psykolog har plikt til å vurdere hvorvidt du tilfredsstiller kravene som er fastsatt i Førerkortveilederen, og PEth-verdiene kan altså påvirke dette.

I enkelte tilfeller kan også Barnevernet kreve at det gjennomføres PEth-testing.

 

 

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen.