Opioider

Morfin som substitusjon?

Hei, og god dag! 🙂

Har par spm. jeg hadde håper noen kunne forsøke gi svar på ..

Jeg er vel en narkis / søppel /.. , …

Nedtrapping Subuxone

Hei, vil så gjerne ha hjelp til å trappe ned og avslutte Suboxone behandlingen,virkestoffet buprenorfin
Jeg bruker
2 mg pr dag. Hvor lang tid bør …

Nedtrapping på opioider

 

 

En del heroinbrukere slutter brått går «cold turkey» av ulike grunner. Men dette fører til store abstinensproblemer og det er meget vanskelig å gjennomføre – …