Opioider

Trappe ned Tramagetic?

Etter å ha brukt Tramagetic både OD og retard, omlag 150 – 200 mg over 4 år etter 3 ryggoprasjoner. Ønsker nå å slutte, men …

Nedtrapping Subuxone?

Hei, har nettopp startet på nedtrapping av subuxone. Står på 8mg om dagen og skal trapp ned 2mg pr uke frem til jeg er nede …