Trappe ned Tramagetic?

Etter å ha brukt Tramagetic både OD og retard, omlag 150 – 200 mg over 4 år etter 3 ryggoprasjoner. Ønsker nå å slutte, men tåler ikke alternative smertestillende som kunne vært aktuelt i en overgang. Bruker paracet, vimovo og sarotex i tillegg. Startet nedtrapping med Tramadol med paracet 37.5 mg. Store problemer med tilgang på flere styrker gjør alternativene få. Har dere forslag om regime og tidsramme?

mann/gutt |
66 år |
møre og romsdal

  Rusinfo svarer:

Spørsmål om vanlig bruk av medisiner (og følgelig også nedtrapping av dette) må vi dessverre be deg ta opp med legen som skriver ut medisinen, eller annet helsepersonell. Det blir en type medisinsk rådgivning vi ikke kan gi. Men om du drøfter dette med din fastlege, skal du altså kunne få en nedtrappingsplan for veien videre.

Se gjerne også vår artikkel Hjelp til å slutte med opioider, samt nettstedet trappned.no.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.