Russeguide

Amfetamin og russefeiring

Rusen gir gjerne en følelse av økt selvtillit og energi. Det kan gi seg utslag i raske bevegelser, rask tale, uro og rastløshet. Vanligvis varer …

GHB og russefeiring

 

GHB gir en sløvende rus som på mange måter ligner alkohol, selv om det også har enkelte ulikheter fra alkohol. Typiske rusvirkninger inkluderer avslappethet, svekket …

Kokain og russefeiring

 

Kokain gir en rask og intens, men kortvarig rus, som normalt varer fra 15 til 60 minutter. Rusvirkningen inntreffer raskt etter inntak. Mange opplever å …

Benzodiazepiner og russefeiring

 

Benzodiazepiner kan være giftige når de tas alene, men i kombinasjon med andre rusmidler vil risikoen for overdose øke betraktelig. Derfor: innta aldri benzodiazepiner i …

Syntetiske rusmidler og russefeiring

Disse stoffene er ofte en etterligning av mer tradisjonelle rusmidler. Eksempler på NPS er syntetiske cannabinoider («syntetisk hasj»/«spice») og mefedron (et katinon).

Ettersom NPS stadig er …

LSD, fleinsopp og russefeiring

 

De vanligste hallusinogene stoffene i Norge er LSD og fleinsopp. Hvordan rusen oppleves varierer fra person til person, og i forhold til brukerens sinnsstemning og …

MDMA/Ecstasy og russefeiring

 

Rusvirkningen kan beskrives som stimulerende og mildt hallusinogen. Eufori, forsterkede sanseinntrykk, økt følelsesmessig åpenhet og økt energinivå er egenskaper som gjør at mange festdeltakere tiltrekkes …

Cannabis og russefeiring

 

Mange opplever følelser av velvære, økt tankevirksomhet, lattermildhet, økt matlyst og forsterkede sanseinntrykk.

Dersom du skal bruke cannabis i løpet av russefeiringen, gjør deg kjent med …