Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

LSD, fleinsopp og russefeiring

Hvert enkelt hallusinogen har sine unike karakteristikker, men felles for dem er at de gir en mildt til kraftig endret bevissthetstilstand, følelser av eufori og velvære, samt forsterkede sanseinntrykk.

 

De vanligste hallusinogene stoffene i Norge er LSD og fleinsopp. Hvordan rusen oppleves varierer fra person til person, og i forhold til brukerens sinnsstemning og omgivelser på det aktuelle tidspunktet.

Dersom du ikke har noen erfaring med hallusinogener fra før, er kanskje ikke en russefest det ideelle stedet for å prøve hallusinogener for første gang. Dette er simpelthen fordi rusen vil kunne oppleves som ganske overveldende for enkelte, noe som potensielt kan forsterkes når omgivelsene bærer preg av høye folketall og mange distraksjoner.

Dersom du skal bruke hallusinogener i løpet av russefeiringen, gjør deg kjent med noen forhåndsregler:

Ikke overdriv mengden du inntar. Gjør deg kjent med hva som er anbefalt brukerdose for det aktuelle hallusinogenet, og ikke overstig dette. Førstegangsdose er helst noe lavere enn en vanlig brukerdose. Husk at mange hallusinogener bruker lang tid etter inntak før virkningen inntreffer; ikke vurder eventuelle nye doser før du er helt sikker på at det første inntaket har nådd eller passert sitt maksnivå. Noen ganger kan det ta en time eller mer før virkningen inntreffer og når maksnivået.

Vær alltid sammen med folk du kjenner godt og er trygg på. Det bør helst være noen med deg som har erfaring med hallusinogener. Det beste er om en av de du er sammen med, er nykter og edru (og dermed har «normal» dømmekraft).

Aldri innta hallusinogener med mindre du vet 100 % sikkert at det faktisk er det aktuelle hallusinogenet du inntar. Det er mulig å bestille test kits via nett, for å sjekke at stoffet faktisk inneholder hva det er ment å inneholde. Det kan tenkes at slike test kits også er tilgjengelige på området der russetreffet holdes. Du kan også teste stoffet ditt via rusopplysningen.

Ved eventuelt psykisk ubehag – gjør en miljøforandring. Hallusinogener er en type rusmidler som vanligvis setter brukeren i en positiv sinnsstemning, men enkelte opplever likevel en motsatt effekt. Dette kan f.eks. utarte seg som angst, forvirring og paranoia. Opplever du at rusen medfører psykisk ubehag; forsøk å endre dine omgivelser/miljø. Gå et annet sted, snakk med noen du føler deg trygg på, hør på en annen musikk o.l. Husk at rusvirkningen vil gå over. Dersom noen du kjenner opplever psykisk ubehag; snakk rolig med dem, og skap en trygg, rolig og positiv atmosfære rundt dem. Vurder om helsepersonell bør kontaktes.