GHB og russefeiring

GHB er et dempende rusmiddel. Det omsettes hovedsakelig i væskeform, men også som pulver eller i gelatinkapsler.

 

GHB gir en sløvende rus som på mange måter ligner alkohol, selv om det også har enkelte ulikheter fra alkohol. Typiske rusvirkninger inkluderer avslappethet, svekket koordinasjon, kritikkløshet og en følelse av lykke.

Ved en vanlig brukerdose inntreffer rusvirkningen omkring 15-30 minutter etter inntak, og varer normalt i 3-5 timer.

GHB er også kjent som et «date rape drug» fordi det har blitt brukt i overgrepstilfeller.

 

Om du skal ta GHB så husk:

Begynn med en liten dose.

Ikke drikk rett fra flasken.

Ikke bland GHB med alkohol eller andre dempende stoffer.

Vær oppmerksom på at virkningen normalt bruker 15-20 minutter på å inntreffe. Ikke ta nye doser dersom du ikke kjenner noen effekt etter kort tid.

Ikke ta GHB etter å ha spist. Da er rusen vanskeligere å kontrollere, og det er lettere å ta en overdose.

Ta aldri GHB når du er alene! Ha med deg noen du stoler på og som ikke er ruset, i tilfelle du trenger hjelp.

 

NB: GHB har en veldig reell risiko for overdose, særlig i kombinasjon med alkohol. Derfor vil vi helst fraråde all bruk av GHB overhodet.