Syntetiske rusmidler og russefeiring

«Nye psykoaktive stoffer», også kjent som «nye syntetiske rusmidler», er en samlebetegnelse på rusmidler som har kommet på markedet de siste årene, og som i all hovedsak omsettes via internett.

Disse stoffene er ofte en etterligning av mer tradisjonelle rusmidler. Eksempler på NPS er syntetiske cannabinoider («syntetisk hasj»/«spice») og mefedron (et katinon).

Ettersom NPS stadig er i utvikling, vil nye produktnavn og nye kjemiske formler regelmessig dukke opp på markedet. Dette er hovedsakelig et grep for kontinuerlig å forsøke å ligge et steg foran lovverket. Som følge av dette er det mye vi ikke vet om NPS.

Generelt vil NPS ofte være i kategorien stimulerende og/eller hallusinogen.

Derfor anbefaler vi at du gjør deg kjent med forhåndsreglene for bruk av MDMA og hallusinogener før du vurderer å bruke NPS, da flesteparten av rådene der også vil være relevante for mange NPS.

Det er særlig viktig at du vektlegger punktene Vær nøye med størrelsen på dosen og Aldri innta et NPS med mindre du er 100 % sikker på innholdet.

Vær klar over at noen typer NPS er særdeles potente og kan gi svært alvorlige helseskader, i verste fall med døden til følge. Gjør deg godt kjent med egenskapene ved det aktuelle NPS.