Cannabis og russefeiring

Cannabis er det mest utbredte illegale rusmiddelet i Norge. Rusvirkningen kan beskrives som beroligende og svakt hallusinogen.

 

Mange opplever følelser av velvære, økt tankevirksomhet, lattermildhet, økt matlyst og forsterkede sanseinntrykk.

Dersom du skal bruke cannabis i løpet av russefeiringen, gjør deg kjent med noen forhåndsregler:

Ikke overdriv mengden du inntar

Dersom du ikke har så mye erfaring med cannabis fra før, kan ofte et lavt inntak være mer enn nok. Føl deg fram, og ikke røyk mer før det første inntaket har oppnådd full virkning. Rusvirkningen inntreffer vanligvis noen minutter etter røyking, og vil være på sitt maksnivå innen den første timen etter inntak.

Vær forsiktig med samtidig bruk av alkohol.

Dersom du har drukket en del alkohol før du røyker cannabis, er det en sjanse for at rusvirkningen av alkoholen, cannabisen eller begge rusmidlene vil oppleves som ekstra kraftig. Risikoen for kvalme øker også ved denne kombinasjonen.

Enkelte uerfarne brukere kan oppleve kvalme og svimmelhet når de røyker cannabis, og da kan det være nyttig å innta noe sukkerholdig. Frisk luft er også tilrådelig, samt mat og drikke generelt.

Dersom du skulle oppleve psykisk ubehag; gjør en miljøforandring

Selv om de fleste vil oppleve cannabisrusen som positiv, er enkelte brukere sårbare for å oppleve psykisk ubehag når de røyker cannabis. Dette kan f.eks. utarte seg som angst, forvirring og paranoia.

Dersom du opplever at cannabisrusen medfører psykisk ubehag; forsøk å endre ditt umiddelbare miljø. Gå et annet sted, snakk med noen du føler deg trygg på, hør på en annen musikk o.l. Husk at rusvirkningen vil gå over.

Dersom noen du kjenner opplever psykisk ubehag; snakk rolig med dem, og skap en trygg, rolig og positiv atmosfære rundt dem. Vurder om helsepersonell bør kontaktes.