Benzodiazepiner og russefeiring

Benzodiazepiner er en gruppe angstempende og beroligende legemidler, som kan misbrukes for å gi rusvirkning. Disse legemidlene har en sløvende effekt. Valium, Vival, Sobril, Stesolid, Xanor og Rivotril er eksempler på noen vanlige benzodiazepiner.

 

Benzodiazepiner kan være giftige når de tas alene, men i kombinasjon med andre rusmidler vil risikoen for overdose øke betraktelig. Derfor: innta aldri benzodiazepiner i kombinasjon med andre rusmidler, og særlig ikke andre rusmidler som også har en sløvende virkning. Dette gjelder også alkohol.

Vi gjør også oppmerksom på at benzodiazepiner potensielt kan være svært vanedannende.

I Felleskatalogen kan du lese om de ulike benzodiazepinene, finne informasjon om omtrentlig virketid, tid før virkningen inntreffer og lignende.