Amfetamin og russefeiring

Amfetamin er et sentralstimulerende stoff.

Rusen gir gjerne en følelse av økt selvtillit og energi. Det kan gi seg utslag i raske bevegelser, rask tale, uro og rastløshet. Vanligvis varer rusen i 4 timer eller mer.

 

Om du skal ta amfetamin så husk:

Den minst risikable måten å innta amfetamin, er gjennom munnen/spising. Vær oppmerksom på at effekten da kommer først etter ca. 20-­30 min, slik at det er viktig å være litt tålmodig så du ikke tar for mye.

Unngå å bruke amfetamin i kombinasjon med andre rusmidler, da det øker risikoen for komplikasjoner.

Unngå å være påvirket for lenge av gangen, det øker risikoen for psykoser, angstreaksjoner og farlig adferd som følge av manglende søvn.

Drikk tilstrekkelig med vann da amfetamin er dehydrerende. For mye vann kan også være farlig, og vann med salter/elektrolytter (slik som f.eks. sportsdrikker) er derfor å foretrekke.

Vær forsiktig med alkohol, benzodiazepiner, opioider, eller andre dempende stoffer mot nedturen. Skal du bruke slike, bruk minst mulig og ikke mange forskjellige beroligende stoffer samtidig.

 

Merk at amfetamin i noen tilfeller kan bidra til økt aggresjon. Sånn sett bør du være særlig forsiktig med samtidig bruk av alkohol, da alkohol kan bidra til å dempe impulskontrollen.