Hallusinogene rusmidler

Hallusinogener er en fellesbetegnelse på rusmidler som påvirker sentralnervesystemet og først og fremst forårsaker en endret bevissthetstilstand. Disse kalles hallusinogene da sansebedrag er et vanlig følge ved bruk av slike rusmidler.

 

Hvordan hallusinogene rusmidler virker og oppleves, er noe som kan variere sterkt fra person til person. Det er også normalt å kunne oppleve en svingning mellom disse virkningene i løpet av én enkelt rusepisode, eller fra én rusepisode til en annen. Mengde inntatt stoff vil også kunne ha betydning for hvor intense virkningene og bivirkningene er. Nedenfor er noen mulige og generelle virkninger og bivirkninger av hallusinogene rusmidler.

 

Virkninger og bivirkninger av hallusinogener

 • Endret bevissthetstilstand og virkelighetsoppfatning

 

 • Forsterkede sanseinntrykk

 

 • Sansebedrag/hallusinasjoner

 

 • Følelser av eufori, velvære og innsikt

 

 •  Kreative tanker

 

 •  Endret oppfattelse av tid

 

 •  Løsrivelse fra forestillinger om «jeg» (ved høyere doser)

 • Følelser av frykt, panikk, angst o.l.

 

 • Desorientering og forvirring

 

 • Svekket vurderingsevne (som potensielt kan sette brukeren i farlige situasjoner)

 

 • Økt puls, hjerterytme, blodtrykk

 

 • Kvalme, svimmelhet, magesmerter

 

 • Flashbacks – tilbakevennende, realistiske gjenopplevelser av rusepisoden. Kan forekomme uten forvarsel og i lang tid etter rusepisoden.

Tjenesten er åpen på hverdager kl 11-18.

Vi holder stengt

 • 1.mai
 • 10.mai
 • 17.mai
 • 18.mai
 • 29.mai

 

Tirsdag 2.mai åpent 15-18

Tirsdag 16. mai åpent 15-18

Tjenesten er stengt kl 14.30-15 hver dag.