Hallusinogene rusmidler

Hallusinogener er en fellesbetegnelse på rusmidler som påvirker sentralnervesystemet og først og fremst forårsaker en endret bevissthetstilstand. Disse kalles hallusinogene da sansebedrag er et vanlig følge ved bruk av slike rusmidler.

 

Hvordan hallusinogene rusmidler virker og oppleves, er noe som kan variere sterkt fra person til person. Det er også normalt å kunne oppleve en svingning mellom disse virkningene i løpet av én enkelt rusepisode, eller fra én rusepisode til en annen. Mengde inntatt stoff vil også kunne ha betydning for hvor intense virkningene og bivirkningene er. Nedenfor er noen mulige og generelle virkninger og bivirkninger av hallusinogene rusmidler.

 

Virkninger og bivirkninger av hallusinogener

 • Endret bevissthetstilstand og virkelighetsoppfatning

 

 • Forsterkede sanseinntrykk

 

 • Sansebedrag/hallusinasjoner

 

 • Følelser av eufori, velvære og innsikt

 

 •  Kreative tanker

 

 •  Endret oppfattelse av tid

 

 •  Løsrivelse fra forestillinger om «jeg» (ved høyere doser)

 • Følelser av frykt, panikk, angst o.l.

 

 • Desorientering og forvirring

 

 • Svekket vurderingsevne (som potensielt kan sette brukeren i farlige situasjoner)

 

 • Økt puls, hjerterytme, blodtrykk

 

 • Kvalme, svimmelhet, magesmerter

 

 • Flashbacks – tilbakevennende, realistiske gjenopplevelser av rusepisoden. Kan forekomme uten forvarsel og i lang tid etter rusepisoden.
I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss

Test

Chat

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside! Velkommen til RUSinfo.

Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!