Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Hvordan fungerer taushetsplikten ved Helsestasjon for ungdom?

Jeg har lest artikkelen deres «Er du ung og lurer på hvem du kan snakke med om rus?». Der ser jeg at blant annet Helsestasjon for ungdom står nevnt. Det står også at de som jobber der har taushetsplikt.

Jeg har tidligere benyttet meg av tjenestene ved Helsestasjon for ungdom og er generelt fornøyd.

Spørsmålet mitt handler om taushetsplikten. Hvordan fungerer dette?

Jeg har sett eksempler på nettforum der folk har fått kjøreforbud fra offentlige instanser som leger og psykologer på grunn av manglende edruelighet. Selv har jeg førerkort, men ikke bil, og har aldri kjørt i beruset tilstand. Jeg ønsker ikke å risikere å miste førerkortet.

Jeg vil gjerne ha en privat samtale med en fagperson, feks. en helsesykepleier eller sosionom om mitt forhold til rus, uten at dette skal føre til noen form for rapportering eller inndragelse av førerkort. Jeg ønsker å forsikre meg om at samtalen forblir konfidensiell og at det ikke deles noe som helst informasjon utenfor kontoret.

Det er viktig for meg at jeg kan snakke med en som forstår ungdom, er en fagperson, og at det er en individuell og fysisk samtale.

Dersom jeg deler informasjon om min rusbruk, kommer dette i en «journal»? Jeg vil ikke ha denne informasjonen hengende ved meg.

Alle gangene jeg har vært hos Helsestasjon for ungdom tidligere, har man også måttet fylle ut et skjema på papir ved ankomst, med navn, fødselsnummer, adresse osv., i tillegg til hvorfor man oppsøker helsestasjonen. Vet dere hvordan taushetsplikten håndteres i praksis i slike tilfeller, og om det er noen risiko for at sensitiv informasjon kan bli rapportert til andre instanser?

Jeg vil helst ikke oppgi noe informasjon om meg selv i det hele tatt.

I mitt drømmescenario kunne jeg gått inn uten å oppgi navn.

Vet dere noe om hvordan dette fungerer? Jeg er veldig skeptisk til å snakke om min rusbruk med fagpersoner grunnet dette.

Jeg kunne eventuelt vurdert å kontakte ruskonsulent i min bydel i Oslo kommune, men da kommer akkurat samme spørsmål frem.

Takk for hjelpen!

kvinne/jente |
21 år |
oslo

  Rusinfo svarer:

Dette er spørsmål som er litt i gråsonen for hva vi kan og ikke kan svare på. Vi er ikke helsepersonell eller jurister, men vil likevel prøve å svare så godt vi kan.

Som hovedregel har leger og annet helsepersonell taushetsplikt overfor politi, jf. helsepersonelloven § 21. Dette gjelder i utgangspunktet også bruk av rusmidler, men det kan gjøres unntak hvis det er fare for at du kan skade deg selv eller andre. I slike tilfeller er det helsepersonelloven § 37 som er gjeldende.

Leger, psykologer og optikere har meldeplikt hvis de får opplysninger som tilsier at en pasient ikke oppfyller det generelle helsekravet til å ha førerkort. Opplysninger om bruk av legemidler eller rusmidler kan derfor medføre at førerkortet inndras for en periode på seks måneder med krav om at rusfrihet dokumenteres. Det er ikke noen klar grense for når en rusbruk er av en slik art at det får konsekvenser for førerkortet.

Her gjelder Førerkortforskriftens kapittel 14, § 35, der det står at helsekrav ikke er oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko. Du kan lese mer om dette i Helsedirektoratets førerkortveileder.

Til ditt andre spørsmål om journalføring, så har norsk helsepersonell både taushetsplikt og plikt til å føre journal etter Helsepersonellovens § 39. Her skrives det separate journaler for hver pasient, som en forutsetning for å kunne ivareta taushetsplikten. Informasjonen i slike journaler er tilgjengelig for helsepersonell, men rapporteres ikke til andre instanser.

Det viktigste å merke seg er at helsepersonell har en generell taushetsplikt, med enkelte unntak. For å ha oversikt over hvordan slike unntak kan være aktuelle, kan det være lurt å gå forsiktig frem ved å forhøre seg om retningslinjene med personalet underveis.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.