Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

DPS har gitt meg muntlig kjøreforbud fordi jeg røykte cannabis.

hei, DPS har gitt meg muntlig kjøreforbud fordi jeg røykte cannabis og forlanger at jeg må ha rene prøver i 3 år?? er det lov? virker veldig ekstremt…

mann/gutt |
25 år |
innlandet

  Rusinfo svarer:

Vi vet ikke nok om din situasjon til å si sikkert hva de kan kreve av deg, men vi kan si noe generelt om helsekrav til førerkort.

I Førerkortveilederen står det følgende:

«Ved tvil om helsekravet er oppfylt

Ved tvil om helsekravet er oppfylt vil det ofte være grunn til å be pasienten avstå fra å kjøre frem til dette er avklart («muntlig kjøreforbud«), men det må gjøres en individuell vurdering basert på de opplysningene som foreligger. Lege/psykolog må informere pasienten om at det etter vegtrafikkloven ikke er tillatt å føre motorvogn dersom helsekravene ikke er oppfylt. Mal: Helsekrav ikke oppfylt – til fører. Pasienten har ansvar for at helsekravene er oppfylt ved kjøring (førers ansvar).

Dersom førerkortinnehaver ikke vil medvirke til undersøkelser eller prøver for å avklare om helsekravet er oppfylt, bør vedkommende informeres om at det vil kunne trekke i retning av at helsekravet vurderes som ikke oppfylt, og at det må sendes melding til statsforvalteren. (mer om meldeplikt under)»

Det er altså et slikt muntlig kjøreforbud du har fått. Som det står over kan det å nekte å avlegge prøver gjøre at DPS lander på at du ikke oppfyller helsekravet til førerkort. Dersom det skjer mister du førerkortet for en periode.

Vanlig praksis i slike tilfeller er som følger:

Førerkortgruppe 1

(AM, S, T, A1, A2, A, B, BE):
Dersom du må levere fra deg førerkort på bakgrunn av rusmiddelbruk, vil det normalt følge en seks måneders periode med regelmessige urinprøver. Dersom disse er negative, kan Helseattest deretter gis med anbefaling om førerrett for inntil ett år om gangen i tre år, forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerrett med inntil fem års varighet, før den kan gis med vanlig varighet.

Førerkortgruppe 2 og 3

(C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE):
Dersom du må levere fra deg førerkort på bakgrunn av rusmiddelbruk, vil det normalt følge en tre års periode med regelmessige urinprøver. Dersom disse er negative, kan deretter Helseattest gis med anbefaling om førerrett for inntil ett år om gangen i tre år, forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattesten kan deretter gis med anbefaling om førerrett med inntil fem års varighet.

Du finner hele regelverket i Førerkortveilederen.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Velkommen til RUSinfo!

Fredag 14.juni stenger tjenesten kl 17