Kjæresten min drikker hver dag, også når han har barna sine hos seg. Hva bør jeg gjøre?

Jeg har en kjæreste som drikker minst 4 enheter alkohol hver dag, 365 dager i året. Jeg er selvfølgelig bekymret for helsen hans, for ikke å snakke om økonomien (siden jeg må stå for faste utgifter siden han har dårlig råd).
Det som bekymrer meg aller mest er at han har barn 50/50, og siden vi ikke bor sammen, så er han helt alene med dem annenhver uke. Jeg liker dårlig at han drikker minimum 4 enheter alkohol når han er sammen med dem, både pga at de skal merke endring i oppførsel, men også fordi drikkingen gjør han ikke i stand til å kjøre bil dersom noe skjer med barna.
Jeg har tatt dette opp med han gjentatte ganger, men det blir dårlig stemning. Jeg ønsker ikke å trekke inn barnevernet i saken fordi han er en fantastisk far for alle barna, men samtidig har jeg vært i tvil om jeg skal rådføre meg med barnevernet med hensyn til barna.
Hvilke råd vil dere gi meg?
Ta kontakt med fastlegen hans? Barnevernet?

kvinne/jente |
36 år |
innlandet

  Rusinfo svarer:

Vi leser at du synes det er vanskelig at kjæresten din drikker alkohol hver dag, da spesielt med tanke på at han er alene med sine barn annenhver uke. Du lurer på om du bør varsle lege eller barnevern.

Det er jo, som du skriver, en helserisiko ved så hyppig bruk av alkohol. Likevel er det kanskje ikke så mye legen hans kan gjøre utover å ta det opp med han på bakgrunn av bekymringsmelding fra deg. Dersom kjæresten din selv føler at han bør og vil redusere alkoholinntaket sitt etter samtale med lege så kan legen hjelpe med oppfølgingssamtaler og/eller henvise han til behandling i spesialisthelsetjenesten. I så fall er det viktig å være klar over at han (kjæresten din) risikerer å miste førerrett til bil for en viss tid da helsepersonell har meldeplikt ved rusbruk som kan påvirke helsekrav til førerkort.

Barnevern har plikt til å følge opp bekymringsmeldinger, det vil si at de vil foreta vurderinger om hvorvidt barna affekteres i en slik grad at det er nødvendig med tiltak. Eventuelle tiltak vil nok ikke først og fremst medføre at han mister samvær med sine barn, men at han blir tilbudt hjelp eller at det igangsettes kontrolltiltak, for eksempel testing av rusbruk og/eller samtaler.

Vi kan ikke si hva som er best for dere av disse alternativene, men på generelt grunnlag vet vi at det kan være lurt å være åpen med han om dine planer. Altså at du setter deg ned med han og forteller om hvor vanskelig det er for deg å se at han drikker hver dag, også når han er med barna sine, og at din samvittighet gjør at du må foreta deg noe. Spør han gjerne om hva han selv tenker om situasjonen din, og om han ser for seg andre alternativer. Du skriver ikke noe om barnas mor, men vi tenker at det kan være lurt om han, du eller dere også involverer henne i dette.

Om du ønsker å drøfte denne problemstillingen nærmere er du velkommen til å kontakte oss på telefon eller chat.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.