Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

RULLEBLAD, POLITIATTEST

RULLEBLAD, POLITIATTEST Fra perioden 1995 – til 2004, og for ca 20 år siden, var jeg dessverre en rusmiddelmisbruker som gjorde narkotikarelatert kriminalitet, og lovbrudd. Sakene var små, men jeg fikk to fengselsstraffer, måtte si fengsel for å betale bøtene. Siste lovbrudd var samfunnsstraff i 2004. Jeg fikk hjelp tiil å slutte med narkotika Derfor har jeg ikke hatt noe lovbrudd/ kriminelle saker på på 20 år. Så det er riktig, lovbruddene var narkotikarelaterte.
Bare lurer på hva som står på rullebladet mitt, eller på politiattesten? Tar de hensyn til din avhengigheten gangen.

kvinne/jente |
55 år |
viken

  Rusinfo svarer:

Informasjonen fra rullebladet ditt finnes til evig tid, men det er ikke alle som har tilgang til å få vite om det som står der. Det finnes fire ulike typer politiattester (rulleblad), og det kommer an på situasjonen når de forskjellige kreves. Om de som krever attesten tar hensyn til din tidligere rusmiddelavhengighet kommer nok også an på, men det er stor sjanse for at de ikke har innsyn i disse eldre dommene. Uansett håper vi ikke at dette er til hinder for deg i å gjøre det du ønsker – 20 år er tross alt lang tid.

Du kan selv kontakte politiet og få vite hva som står på rullebladet ditt. Det har du krav på å få vite etter politiregisterloven § 49. På politiet sine nettsider ligger dette skjemaet for begjæring om innsyn som du kan bruke.

Her kan du lese litt generelt om hva de forskjellige politattestene vil inneholde:

VANLIG POLITIATTEST
Forenklede forelegg, eller andre typer forseelser, vil ikke vises i en vanlig en politiattest i mer enn 2 år.  En dom på ubetinget fengsel (innebærer at du har sonet en dom i fengsel) i inntil 6 måneder vil også vises i politiattesten i 5 år. Dom på ubetinget fengsel i over 6 måneder vil vises på politiattesten i 10 år.

De fleste private arbeidsgivere har ikke rett til å få se din politiattest. Det gjelder for eksempel banker og posten. De har heller ikke lov til å spørre om dette på intervju.

Når kreves vanlig politiattest?
For eksempel ved søknad om:
– drosjeløyve
– å få transportløyve (kjøre lastebil, el)
– om du skal ta flysertifikat arbeid i brannvesenet
– å få delta som soldat i internasjonale fredsoperasjoner
– advokatbevilling
– arbeid i barnehager og skoler
– å arbeide som sjåførlærer
– å være støttekontakt
– å bli godkjent som Statsautorisert eiendomsmegler
– å adoptere barn
– firmaattest (handel med utlandet, EØS-reglene)

BEGRENSET POLITIATTEST     

En begrenset politiattest tar kun med bestemte typer lovbrudd, som kan ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre lovbrudd vil bli utelatt fra en slik attest.

Når kreves en begrenset politiattest?

Når du skal jobbe med barn eller ungdom, jobbe i helsevesenet, søke om jaktkort, være verge for noen eller jobbe i apotek eller som eiendomsmegler. Det er også flere studier som krever at du fremlegger en begrenset politiattest.

UTTØMMENDE POLITIATTEST
I den uttømmende finnes absolutt alle opplysninger om dine eventuelle lovbrudd, uansett hvor lenge siden disse er begått. NB! Unntaket er dersom du får saken din opp i konfliktrådet, inngår en avtale og innfrir den. Da vil også denne saken bli strøket på den uttømmende politiattesten etter 2 år (dersom du ikke begår nye ulovlige handlinger i denne tiden).

Når kreves uttømmende politiattest?
Om du vil søke om opptak på politihøyskolen, jobbe i forsvaret, eller om han ønsker å arbeide som vakt i et vaktselskap, vil den instansen du søker på gå gjennom den uttømmende politiattesten, og der vil alle registreringer vises.

Noen arbeidsgivere, som skoler og forsvaret kan altså be om ulike typer politiattester. Dette kan de gjøre fordi det er ansett som viktig for at jobben skal bli utført best mulig. For eksempel skal man kunne unngå å ansette tidligere overgripere i barnehager eller vinningsforbrytere i politiet.

UTVIDET POLITATTEST   

Når kreves utvidet attest?

Hvis du skal være fosterforelder, være i Sivilforsvaret, jobbe som vekter, tjenestegjøre i internasjonale operasjoner, jobbe som låsesmed, jobbe i politiet, søke om norsk statsborgerskap

En utvidet attest inneholder det samme som en uttømmende attest, men i tillegg tar den med straffesaker som ikke er avgjort av politiet eller domstolen ennå. På en slik attest kommer derfor siktelser, tiltaler, forelegg og dommer som ikke er rettskraftig avgjort.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.