Kan man kjøre anleggmaskin under LAR behandling?

Kan man kjøre anleggmaskin under LAR behandling?

mann/gutt |
40 år |
oslo

  Rusinfo svarer:

Slik vi forstår det er det forskjell på ulike anleggsmaskiner med tanke på hvilket førerkort du trenger for å kjøre dem. Vi legger derfor med regelverket for både førerkortgruppe 1,2 og 3.

For førerkortgruppe 1 er helsekrav oppfylt etter ett år med stabil behandling forutsatt:

  1. fortsatt oppfølging og kontroll av forskrivende lege og
  2. ingen bruk av andre midler som påvirker kjøreevnen.

Det er mulig å søke dispensasjon fra helsekravene, forskriften sier følgende:

«Dispensasjon fra bestemmelsene i kapittel 4 til 18 skal bare gis der det etter en samlet vurdering av helsetilstand og trafikksikkerhet vil være åpenbart urimelig å avslå en søknad om dispensasjon. Søkers behov for førerrett skal ikke inngå i vurderingen«.

For førerkortgruppe 2 og 3 er ikke helsekrav ikke oppfylt.

Etter avsluttet substitusjonsbehandling og deretter tre år rusfrihet dokumentert ved egnede prøver, kan helseattest gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.