Kombinere Metadon og Imovane. Er det lov ?

Inntak Metadon 30 ml og Imovane 7,5 mg med mellomrom av inntak ca 8 timer. Er det lov ?

kvinne/jente |
57 år |
troms

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Det er uklart for oss hva du mener med «om det er lov?».

Det er ingenting i lovverket som sier at man ikke kan kombinere disse legemidlene, så fremt man følger de retningslinjene som er fastsatt i det aktuelle behandlingsforløpet. Derimot fremkommer det av legemiddelloven §24 at det er  ulovlig å bruke disse legemidlene dersom man ikke får de forskrevet av lege og/eller dersom man bruker de til et annet formål enn de er utlevert til.

Dersom du lurer på om det er medisinsk forsvarlig å kombinere disse legemidlene, vil vi anbefale at du drøfter dette med din lege. Vi i RUSinfo er ikke helsepersonell.

På et generelt grunnlag kan vi allikevel si at man bør man være forsiktig med å kombinere Metadon og Imovane, ettersom begge stoffene virker dempende på sentralnervesystemet. Samtidig bruk av disse legemidlene øker blant annet risikoen for pustestans.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.