Jeg mener dere må fjerne informasjonen om frivillig ruskontrakt nå som det er blitt ulovlig

Kommuneadvokaten i Oslo har avgjort at frivillig ruskontrakt er ulovlig, fordi det ikke finnes hjemmel for praksisen, og kommunen avslutter derfor ordningen med frivillig ruskontrakt.

På deres hjemmesider står det fortsatt at frivillig ruskontrakt er helt OK. Jeg mener dere må fjerne informasjonen om frivillig ruskontrakt nå som det er blitt ulovlig.

34 år |
oslo

  Rusinfo svarer:

Takk for din tilbakemelding! Vi setter pris på at du engasjerer deg, og at du tar deg tid til å skrive – det hjelper oss bli bedre!

Det er sant som du sier, at Oslo Kommune f.o.m. 01.05.22 avvikler ordningen om frivillige ruskontrakter. Vi innrømmer at vi ikke har full oversikt over alle kommuner i Norge, men slik er det i hvert fall i Oslo.

Dette omhandler saker hvor det ikke er begått straffbare handlinger, og hvor det er inngått en frivillig avtale mellom kommunen og ungdommen det gjelder. Noe av bakgrunnen for at denne ordningen nå avvikles, skyldes blant annet manglende dokumentasjon på effekten av slike ruskontrakter, samt fagetiske utfordringer knyttet til å skille hjelpefunksjoner fra kontrollfunksjoner. I et skriftlig spørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren i februar i år, vises det blant annet til følgende usikkerhet/kritikk av den aktuelle ordningen:

«Urinprøver under tilsyn av andre innebærer for barn og unge en blottlegging av intime kroppsdeler som kan vurderes som et betydelig inngrep i privatlivet og som kan oppleves krenkende. Negative sanksjoner vil på sin side kunne innebære ytterligere psykososiale utfordringer for personen, i tillegg til de som kanskje ligger til grunn for rusadferden.
Det synes uklart om eget samtykke kan danne grunnlag for inngripende tiltak i en frivillig avtalt periode. Det antas også at det bør utvises varsomhet med å bruke barn og unges samtykke som grunnlag for inngrep og negative sanksjoner, spesielt når det kan settes spørsmålstegn ved om hjemmelsgrunnlaget er klart, om avtalen er reelt frivillig inngått, og om kommunikasjonen om og forståelsen av konsekvensene av positive urinprøver».

Du skriver at vi på våre hjemmesider informerer om at «frivillig ruskontrakt er helt OK». Vi er her usikker på hvilken informasjon du viser til, men antar at du refererer til vår artikkel om «Pissings – Hva er en ruskontrakt«. Her skriver vi blant annet følgende:

«Frivillig ruskontrakt er en kontrakt som inngås uten at du har blitt tatt for noe straffbart. Det kan være foreldre, skole, ungdommen selv eller andre som ønsker å opprette en frivillig ruskontrakt med det mål om å slutte med rusmidler. Dersom du avbryter denne kontrakten, eller får positive urinprøver, kan konsekvensen for eksempel være at barnevernet blir varslet (konsekvensene skal være tydelig utformet i kontrakten)«.

Videre skriver du at du mener vi burde fjerne aktuell informasjon om frivillig ruskontrakt, og vi tolker det dit hen at du opplever denne informasjonen som unyansert og utdatert. Samtidig forstår vi det slik at det fortsatt er uklarheter knyttet til hvordan bruk av frivillige ruskontrakter vil praktiseres i de øvrige kommunene i landet, og vi håper denne informasjonen fortsatt kan bidra til å skape forståelse rundt begrepet «frivillig ruskontrakt».

Vi vil allikevel følge med i den aktuelle debatten, og holde oss oppdatert på hvordan bruk av frivillige ruskontrakter blir praktisert i framtiden.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.