Har psykolog plikt til å melde fra dersom det avdekkes tidligere rusbruk hos pasient som er helsepsersonell?

Hei, jeg har en venn som jobber som helsepersonell (radiograf om det har noe å si), som vurderer å dra til psykolog etter diskusjoner vi har hatt om den mentale helsen hans (og muligens utredning for bl.a. adhd).
Jeg foreslo at han skulle være åpen om hans bruk av rus gjennom tenårene fordi det muligens kan gi bedre forståelse av problemene han har (det var snakk om hasj, psykedeliske stoffer, og muligens kokain et par ganger).
Han svarte da med at han ikke kunne være åpen om dette, selv om det var i fortiden i tenårene(altså 5-7 år siden), fordi han kan risikere at psykologen må melde ifra og han kanskje kan miste autorisasjonen. Eller i det minste måtte melde ifra om tidligere rusbruk så dette registreres(?) på han. Dette hadde han tydeligvis forstått det som når han sjekket opp i det selv.

Synes selv dette høres veldig merkelig ut, da det ikke er et nåværende problem og ikke gjør han mindre skikket til å utføre jobben sin når det ikke er et aktivt problem eller aktiv bruk. Så hva er det egentlig som stemmer? Kan psykolog/psykister/annet helsepersonell bruke fortiden «imot han»?

Å utelukke rusbruken ved gjenfortelling av oppveksten er jeg redd vil stoppe han fra å få den beste behandlingen, da det så absolutt kan ha påvirket hjernen hans i ung alder. Men jeg kan også forstå frykten hans for å miste jobben eller bli «stemplet», så håper dere kanskje kan gi litt oppklaring i dette!

mann/gutt |
26 år |
oslo

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Vi er ikke kjent med at psykolog eller annet helsepersonell er pliktig til å opplyse/melde fra om at en pasient har brukt rusmidler i fortiden – selv ikke når det er snakk om annet helsepersonell. Derimot har psykologer plikt til å journalføre innhold i  samtaler med pasienter, men dette vil i utgangspunktet kun være tilgjengelig for pasienten og behandleren. Hvorvidt tidligere rusbruk vil kunne bli «brukt i mot han» er vanskelig å svare på. Selv om vi vil tro at en psykolog ikke ønsker å bruke noe «i mot» en pasient, så kan det tenkes at slik informasjon vil føre til mistanke om fortsatt bruk av rusmidler, og at pasienten blir bedt om å avlegge rusprøver for å sikre at det ikke er snakk om et vedvarende rusmiddelbruk. Men dersom disse prøvene er «rene», har vi vanskelig for å tro at dette vil føre til ytterligere komplikasjoner for vedkommende.

Samtidig kan det være at psykologen/behandleren avdekker andre forhold knyttet til personens tilstand som tilsier at han er uegnet til å utføre sin jobb som helsepersonell, og dette behøver ikke nødvendigvis å være knyttet til rusmiddelbruk. Til syvende og sist vil det være opptil psykologen å vurdere om den informasjonen hen får vil utløse en plikt til å melde ifra.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.