Påvirker grapefruktjuice valium, paralgin forte eller oxycontin?

Påvirker grapefruktjuice valium, paralgin forte eller oxycontin?

mann/gutt |
50 år |
møre og romsdal

  Rusinfo svarer:

Grapefruktjuice kan påvirke effekt av legemidler. Under kan du se eventuell påvirkning av de medikamentene du nevner:

Grapefruktjuice og Valium:
Kombinasjon anbefales ikke da effekten av diazepam kan påvirkes. Felleskatalogen skriver:

«Grapefruktjuice hemmer metabolismen av diazepam via CYP3A4. dette fører til økt konsentrasjon av diazepam (inntil 3-4 ganger). Den studien som har undersøkt dette, har imidlertid ikke målt konsentrasjonen av den aktive metabolitten desmetyldiazepam, og det er sannsynlig at konsentrasjonen av denne vil være en del lavere enn vanlig. Dermed vil trolig påvirkningen av grapefruktjuice på totaleffekten av diazepam være betydelig mindre enn det man får inntrykk av ved å se på diazepamkonsentrasjonen isolert

Grapefruktjuice og Paralgin Forte:
Ingen interaksjon i følge felleskatalogen

Grapefruktjuice og Oxycontin:
Grapefruktjuice hemmer metabolismen av oksykodon, noe som gjør at effekt kan påvirkes og at risiko for bivirkninger øker.

Du kan selv analysere interaksjoner i Felleskatalogen her. 

Vi i RUSinfo er verken leger eller farmakologer. Dersom du vil ha en nærmere redegjørelse for detaljene i hvordan disse legemidlene og grapefruktjuice  påvirker hverandre, er det aller beste å snakke med en farmakolog.

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.