Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Ønsker en generell beskrivelse av psykiske/personlige endringer etter langvarig bruk

Hei! Spørsmålet mitt gjelder langvarig bruk av rusmidler, i hovedsak amfetamin. Jeg ønsker en generell beskrivelse av psykiske/personlige endringer etter langvarig bruk. Og om det vil være en forskjell å være en «festbruker» annen hver helg vs. daglig bruk der det er en livsstil og levebrød i et tungt belastet rusmiljø. På hvilken måte er ens langvarig bruk en risiko for andre? I f.eks trafikk, arbeid, samvær med barn ++

kvinne/jente |
35 år |
finnmark

  Rusinfo svarer:

Det er et godt spørsmål – og et ganske omfattende spørsmål. Det er mange mulige og lange svar, så vi skal prøve å samle noen hovedtrekk.

Det er mange faktorer som har betydning for hvordan et forbruk av rusmidler påvirker den som bruker rusmiddelet (og følgelig også de som står rundt). Først og fremst må vi understreke at her kan det være ganske store individuelle forskjeller. Folk er forskjellige, og kan reagere ulikt på ett og samme rusmiddel. Blant faktorene som har betydning kan vi f.eks. altså trekke fram brukerens personlighet, helsetilstand, livssituasjon, miljø og tidligere erfaring med rusmidler, for å nevne noe.

En annen faktor, som er enormt betydningsfull, gjelder akkurat det du nevner: omfang. Hvor hyppig er bruken? Hvor store er dosene? Her kan man som hovedregel forvente store forskjeller mellom sporadisk og regelmessig bruk. Jo mer omfattende bruken er, desto større blir generelt også risikoen for bivirkninger og skadevirkninger som følge av bruken.

Her må vi kanskje også legge til at sporadisk bruk i noen tilfeller også kan gi økt risiko for visse typer bivirkninger sammenlignet med regelmessig bruk – f.eks. fordi man ved sporadisk bruk gjerne har lavere toleranse for rusmiddelet, mindre erfaring med det, og så videre.

I vår artikkel virkninger og bivirkninger av amfetamin kan du lese om både akutte og langsiktige (bi)virkninger. På våre faktasider om rusmidler kan du finne tilsvarende informasjon om eventuelle andre rusmidler du lurer på.

Du spør om hvordan bruken kan påvirke andre, og også her blir det like mange mulige svar. Det kommer helt an på hver enkelt situasjon. Riktignok nevner du flere områder som ofte kan være problematiske for de rundt: trafikk, arbeid, samvær med barn, og lignende. Andre ting kan f.eks. inkludere psykisk og emosjonell belastning for de pårørende – frustrasjon, bekymring, maktesløshet, sinne – dette er ting mange må kjenne på, noen ganger i årevis, når man lever (relativt) nær en som ruser seg. Noen utsetter f.eks. også for vold, fysisk og/eller verbalt. For å nevne noe. Tipser om våre guider til pårørende for videre lesning.

Håper dette ga deg noen svar. Du er velkommen til å kontakte oss på chat eller telefon i åpningstidene om du vil snakkes nærmere. Dette svaret ble jo ganske generelt – om du har en spesifikk situasjon du står i, som bruker eller pårørende, kan det være fint å snakke mer konkret om det du opplever. Da kan vi også prøve å gi litt mer spesifikke svar.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.