Jeg må levere 6 mnd med prøver for å få godkjent helseattest, hvor lenge er prøvetakingen gyldig?

Hei, jeg kan få ta lappen igjen juli 2023. Jeg mistet lappen får fyllekjøring i 3 år og har vært i rusbehandling i 7 mnd og vært rusfri i 1 år. Jeg må levere 6 mnd med prøver får alkohol og narkotika får og få en godkjent helseattest. Når bør jeg starte på prøver når det er 1 år til jeg kan ta lappen på nytt? Hvor lenge er prøvetakingen gyldig??

mann/gutt |
29 år |
innlandet

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

I Førerkortveilederen, kapittel om helseattest (under «Veiledning») skrives bl.a. dette:

Krav om helseattest kan stilles av vegmyndighetene, politiet eller helsemyndighetene når en av disse myndighetene finner grunn til å undersøke nærmere om søker har en helsesvekkelse som medfører en trafikksikkerhetsrisiko. Med begrepet «helsemyndighetene» menes fylkesmannen, med Helseklage som klageinstans på fylkesmannens vedtak i dispensasjonssaker. I tillegg kreves det helseattest i gitte situasjoner, se § 4 første ledd bokstavene b) til e).

Helseattesten skal ikke være eldre enn tre måneder når den legges ved søknad om førerett. Dette er for å sikre at man ved behandling av søknaden om førerett skal ha så oppdaterte opplysninger om søkers helse som mulig. Gyldigheten på føreretten vil beregnes fra helseattestens utstedelsesdato.

Om vi tolker dette rett, bør du altså ta sikte på å være ferdig med seksmånedersperioden med prøver tidligst tre måneder innen juli 2023. Et utgangspunkt kan sånn sett være at du tar sikte på å begynne med prøvene litt utpå høsten 2022.

Men – aller helst bør du nok ta opp dette med legen direkte, som kan gi deg mer konkrete og sikre opplysninger rundt hva som gjelder i ditt tilfelle.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.