Regler for ruskjøring med medikamenter?

Hei.
Det er innført nye regler for ruskjøring med medikamenter, men finner ingen opplysninger om dette.
Jeg bruker Tramadol utskrevet av lege for ryggsmerter. Jeg tar en tablet ved behov, ikke daglig. Har brukt dette i flere år.
Hvor lenge må jeg vente før jeg kan kjøre bil?
Hvordan sjekker politiet dette ved en kontroll?

Føler meg skikket til å kjøre bil, men ble veldig usikker angående de nye reglene!

mann/gutt |
50 år |
trøndelag

  Rusinfo svarer:

Når det gjelder bilkjøring i påvirket tilstand presiseres det at enhver fører selv er ansvarlig for at helsa er god nok til å kjøre:

  • Man skal ikke føre motorvogn når man ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som gir svekket kjøreevne, eller annen helsesvekkelse
  • Dersom man på grunn av helsesvekkelse har grunn til å tvile på om føring av motorvogn kan skje på trafikksikker måte, plikter man å unnlate å kjøre, eller oppsøke lege for undersøkelse før videre kjøring finner sted

Du skriver at du bruker tramadol sporadisk etter avtale med lege. Tramadol er et opioid og Førerkortveilederen sier:

  • Helsekrav for førerkort er innfridd dersom man har oppnådd «stabil legemiddelbehandling». Dette innebærer at legemiddeldose og doseringsintervall har vært uendret i minst 7 døgn og at søker følger legens anbefaling om legemiddelbehandlingen. Døgndose skal ikke overskride 300 morfinekvivalenter.

For deg som kun bruker sporadisk blir det vanskelig å angi noen helt eksakt tid for hvor lenge etter inntak du må vente før du kjører bil. Det kommer blant annet an på hvor mye du tar. Men generelt sier veilederen at ved sporadisk bruk av langtidsvirkende opioider skal man vente med å kjøre bil (klasse 1) i 16 timer etter inntak.

Hvis du blir stoppet i kontroll og politi mistenker at du er påvirket av andre ting enn alkohol vil de be deg om å avgi blodprøve som sendes til analyse. Dersom blodprøven slår ut på tramadol vil konsentrasjonen si noe om hvorvidt den (konsentrasjonen) er forenelig med legens anbefalte bruk. Vi anbefaler deg å ta en prat med legen om dette.

På denne siden fra Oslo universitetssykehus finner du mange spørsmål og svar under temaet «rusmiddelgrenser i trafikken»

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.