Kan jeg miste førerkortet etter å ha røyket THC i Spania?

Kan jeg miste førerkortet etter å ha røyket thc i Spania som det er lovlig. Har bevis på medlemskap i en selskapsklubb som selger lovlig.

mann/gutt |
47 år |
agder

  Rusinfo svarer:

Svaret på det er: det kommer an på.

Dersom du blir stoppet i trafikkontroll og tester positivt på THC på en blod- eller spyttprøve, risikerer du å straffes for ruspåvirket kjøring. Avhengig av hvor stor konsentrasjon som eventuelt blir påvist, kan inndragelse av førerrett være en mulig straffereaksjon.

I tillegg til dette, er det også sånn at legen din vurderer hvorvidt du oppfyller generelle helsekrav til førerkort eller ikke. Dette er en samlet vurdering legen gjør, i en vurdering av om din cannabisbruk medfører økt trafikksikkerhetsrisiko.

Eventuelt kan også politiet benytte seg av Vegtrafikkloven § 24 og 34, som bl.a. sier at «Den som skal få førerkort må være edruelig, og det må ikke være noe å si på hans vandel ellers», og «Dersom innehaveren av føreretten ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn, kan politimesteren eller den han gir myndighet, tilbakekalle retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller inntil videre, hvis hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det».

Men: dersom du ikke røyker spesielt mye eller ofte, er det på ingen måte opplagt at lege eller politi kan kreve inndragelse av førerrett. Det at du røyker lovlig i Spania, har riktignok neppe noen stor praktisk betydning i spørsmål om førerrett.

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.