Kan jeg miste førerkortet etter å ha røyket THC i Spania?

Kan jeg miste førerkortet etter å ha røyket thc i Spania som det er lovlig. Har bevis på medlemskap i en selskapsklubb som selger lovlig.

mann/gutt |
47 år |
agder

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Svaret på det er: det kommer an på.

Dersom du blir stoppet i trafikkontroll og tester positivt på THC på en blod- eller spyttprøve, risikerer du å straffes for ruspåvirket kjøring. Avhengig av hvor stor konsentrasjon som eventuelt blir påvist, kan inndragelse av førerrett være en mulig straffereaksjon.

I tillegg til dette, er det også sånn at legen din vurderer hvorvidt du oppfyller generelle helsekrav til førerkort eller ikke. Dette er en samlet vurdering legen gjør, i en vurdering av om din cannabisbruk medfører økt trafikksikkerhetsrisiko.

Eventuelt kan også politiet benytte seg av Vegtrafikkloven § 24 og 34, som bl.a. sier at «Den som skal få førerkort må være edruelig, og det må ikke være noe å si på hans vandel ellers», og «Dersom innehaveren av føreretten ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn, kan politimesteren eller den han gir myndighet, tilbakekalle retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller inntil videre, hvis hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det».

Men: dersom du ikke røyker spesielt mye eller ofte, er det på ingen måte opplagt at lege eller politi kan kreve inndragelse av førerrett. Det at du røyker lovlig i Spania, har riktignok neppe noen stor praktisk betydning i spørsmål om førerrett.

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.