Hva sier loven om «syntetisk hasj»?

Stoffene ble ofte kalt «legal highs» fordi mange slike forbindelser ofte ikke var omfattet av lovverket.

Dermed kunne ikke produsent/selger/bruker  straffes. Dette er imidlertid endret for de aller fleste slike stoffer i Norge i dag. 14. februar 2013 ble en ny narkotikaforskrift fastsatt i Norge.

Den nye forskriften innebærer at mange nyutviklede narkotiske stoffer, som eksempelvis syntetiske cannabinoider, er å regne som narkotika. I narkotikalisten som er vedtatt som en del av forskriften er det listeført 10 stoffgrupper. Disse gruppene dekker de aller fleste av de nyutviklede psykoaktive stoffene som fagmyndighetene har avdekket siden 2011. Helsemyndighetene arbeider kontinuerlig med å imøtegå juridiske utfordringer tilknyttet syntetiske rusmidler/NPS.

 

Syntetisk hasj og bilkjøring

Det er forbudt å kjøre bil i ruspåvirket tilstand. FHI skriver følgende om rusmiddelgrenser i trafikken:

For enkelte stoffer er det ikke fastsatt straffeutmålingsgrenser fordi sammenhengen mellom konsentrasjon av stoffet i blodet og graden av påvirkning er svært variabel, eller lite dokumentert. Men også de stoffene som mangler straffeutmålingsgrenser, kan gi meget betydelig påvirkning, også ved lave stoffkonsentrasjoner. I slike saker vil en individuell sakkyndig vurdering fortsatt være nødvendig for å fastslå påvirkningsgraden.