Overdose på «syntetisk hasj»

Mange syntetiske cannabinoider/rusmidler er meget potente og har en kraftig virkning.

Det skal små doser til for å få rus, og dette gjør stoffene billige å kjøpe. Fordi stoffene er så sterke/potente, er det ofte vanskelig for brukeren å dosere korrekt. Dette øker risikoen for overdosering og akutte skader. Helsepersonell og andre som jobber i rusomsorgen opplever at det er vanskelig å behandle de som har brukt syntetiske cannabinoider/rusmidler fordi det foreløpig finnes lite kunnskap om overdoser, virkninger på kort og lang sikt, behandlingsmetoder, abstinenser osv.

 

Hva gjør jeg hvis noen kollapser?

Kontakt ambulanse på 113. Fortell hva den du er med har inntatt, og hvordan situasjonen er nå. Du vil få råd over telefonen om hvordan du best skal kunne hjelpe frem til ambulansen kommer. Ambulansepersonell har taushetsplikt.

Ved angst, voldsom stressreaksjon og panikk, er det å skape ro og trygghet den viktigste førstehjelpen du kan gi. I tillegg har Giftinformasjonen en døgnåpen vakttelefon (22 59 13 00) som kan gi hjelp og råd ved overdoser og forgiftninger.

 

Tjenesten er åpen på hverdager kl 11-18.

Vi holder stengt

  • 1.mai
  • 10.mai
  • 17.mai
  • 18.mai
  • 29.mai

 

Tirsdag 2.mai åpent 15-18

Tirsdag 16. mai åpent 15-18

Tjenesten er stengt kl 14.30-15 hver dag.