Virkninger og bivirkninger av «syntetisk hasj»

Fordi det finnes  mange ulike typer syntetiske cannabinoider og andre NPS, med tilsvarende ulike virkninger, er det tilnærmet umulig å gi et fullstendig bilde av mulige virkninger og bivirkninger.

´

 

Generelt om syntetiske rusmidler (NPS)

Det faktum at disse stoffene er i kontinuerlig utvikling gjør det vanskelig å gi et korrekt bilde av virkninger. Hva vi kan si, er at disse stoffene i all hovedsak forsøker å etterligne virkningen av etablerte rusmidler. Det vil derfor være hensiktsmessig å gjøre seg kjent med de stoffene som det aktuelle syntetiske rusmiddel/NPS er beslektet med, og hvorvidt det kategoriseres som stimulerende, dempende eller hallusinogent (evt. som en kombinasjon av disse).

Likevel er det ofte slik at et syntetisk rusmiddel/NPS sammenlignes med et bestemt stoff, uten at denne sammenligningen er særlig treffende. Hva som i tillegg er svært viktig å være oppmerksom på, er at syntetiske cannabinoider og NPS ofte er veldig potente, noe som kan være utfordrende i henhold til korrekt dosering. Dette kan gi en uforutsigbar rusvirkning, og en betydelig risiko for overdosering og andre uønskede komplikasjoner. Vær forsiktig!

 

Hvordan virker syntetiske cannabinoider?

Alle rusmidler får sin effekt ved å påvirke ulike signalstoffsystemer i hjernen. Forenklet fungerer disse systemene ved at bestemte signalstoffer skilles ut fra enden av en nervecelle, for så å binde seg til reseptorene på en annen nervecelle.

På samme måte som THC binder de syntetiske cannabinoidene seg til såkalte cannabinoidreseptorer. De syntetiske cannabinoidene binder seg imidlertid mye sterkere til disse reseptorene enn det THC gjør. Dette fører til at disse stoffene får en mye sterkere virkning enn THC, og enkelte av stoffene er mer enn hundre ganger sterkere.

 

Rusvirkninger av syntetiske cannabinoider

Brukere oppgir at syntetiske cannabinoider har en sterk cannabislignende effekt, og at både positive og negative rusopplevelser forsterkes.

Positive effekter kan omfatte en følelse av å være «høy», økt appetitt, en følelse av økt energi, latter, samt en følelse av å være fokusert. Negative effekter kan innebære at man blir trøtt og sløv, får vansker med hukommelsen, hjertebank, nervøsitet, paranoia (forfølgelsesvanvidd), svimmelhet, hallusinasjoner og kvalme/oppkast.

Mange brukere opplever rusen som ubehagelig, med hallusinasjoner og sterke paranoide trekk. Det har dessuten vært rapportert om ettereffekter, som kan vare fra én til flere dager etter inntak. Disse rapportene inkluderer symptomer som forvirring og problemer med å samle tankene, en følelse av at mentale prosesser går langsommere, samt dårligere langtids- og korttidsminne.

 

Akutte skadevirkninger

En rekke skadevirkninger har vært rapportert, særlig ved inntak av store doser. Disse inkluderer høyt blodtrykk, høy puls, brystsmerter, hjerteinfarkt, bevisstløshet, kramper, agitasjon/uro, angst, panikkanfall, akutte psykoser og forverring av tidligere stabil psykisk sykdom.

I tillegg til at det er lett å overdosere syntetiske cannabinoider, inneholder ikke disse stoffene cannabidiol (CBD). CBD finnes i varierende grad i naturlige cannabisprodukter, og har vist å ha en beskyttende effekt når det gjelder psykose. I noen Spice-produkter/urteblandinger har man dessuten funnet fettsyren oleamid, som binder seg til cannabinoidreseptorene og kan bidra til økt risiko for uønskede psykiske bivirkninger.

Det ser ut til å være betraktelig større risiko for uønskede psykiske bivirkninger ved inntak av syntetiske cannabinoider enn ved bruk av naturlige cannabisprodukter.

 

Langsiktige skadevirkninger

Fordi syntetiske cannabinoider har vært brukt som rusmidler i relativt kort tid, er langtidsvirkningene av stoffene foreløpig lite kartlagt. Det finnes imidlertid noen rapporter om rask toleranseutvikling og avhengighet.

Når man forsøker å slutte etter noe tids bruk, kan det oppstå abstinenssymptomer som inkluderer hodepine, nervøsitet, søvnforstyrrelser, irritabilitet, nedsatt konsentrasjon, kvalme, depresjon og rastløshet.

Ved avrusning har det blitt rapportert om økt svetting, sterk rustrang, mageproblemer, mareritt, kramper, hjertebank og oppkast.

 

Forhåndsregler ved bruk av «syntetisk hasj»

Fordi de fleste syntetiske cannabinoider er betraktelig sterkere enn THC, er de vanskeligere å dosere. Det er veldig lett å innta for mye, spesielt ved bruk av stoffet i pulverform. De sterkeste variantene trenger kun ørsmå mengder virkestoff for å gi kraftig ruseffekt.

Når det gjelder Spice/urteblandinger vet man som regel ikke hvilket syntetisk cannabinoid som er tilsatt, eller hvor mye. Blandingen kan dessuten være tilsatt flere ulike syntetiske cannabinoider, og også andre stoffer. Alt dette kan gjøre det svært vanskelig å forutsi ruseffektene. Det kan derfor være lurt å være sammen med noen du stoler på, og som ikke har ruset seg, om du skal bruke slike stoffer.

Bruk av syntetiske cannabinoider sammen med andre rusmidler vil gi ytterliggere uforutsigbar virkning. Vær forsiktig!