Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

«Syntetisk hasj» i blodprøver og urinprøver

Ettersom de fleste syntetiske rusmidler/NPS er forholdsvis nye på markedet, og kunnskapen omkring dem er tilsvarende mangelfull, er vi ikke i posisjon til å gå ut med eksakte tall hva angår påvisningstid via blod-, urin-, spytt- eller hårprøver.

 

 

Påvivsningstid vil også være avhengig av hvilket syntetisk cannbinoid som er inntatt, hvilken mengde som er inntatt, over hvor lang tid stoffet har vært inntatt, samt hvilket tempo stoffet forbrennes i, noe som varierer fra person til person.

Divisjon for rettsmedisinske fag har utviklet analysemetoder for et stort antall nye psykoaktive stoffer, og det utvikles kontinuerlig nye metoder for å innlemme flere stoffer i analyserepertoaret (Kilde: FHI). Analysemetoder kan spore mer enn 30 ulike typer syntetiske cannabinoider.

Moderstoff fra syntetiske cannabinoider kan ved laboratorietester påvises i blod og spytt.

Urinanalyser vanskeliggjøres av at syntetiske cannabinoider raskt omdannes til et stort antall hovedsakelig ukjente nedbrytningsprodukter. Flere ulike syntetiske cannabinoider omdannes dessuten til de samme nedbrytningsproduktene, slik at funn i urinprøver ikke entydig viser hvilket stoff som er inntatt.

Fordi de fleste syntetiske cannabinoider er strukturelt forskjellige fra THC, vil de ikke kunne påvises ved hurtigtester for cannabis. Arbeidet med å fremstille immunologiske hurtigtester for syntetiske cannabinoider er påbegynt, men det kan ikke forventes at én enkelt test kan favne hele gruppen.