Blande «syntetisk hasj» med andre rusmidler eller legemidler

Syntetisk hasj kan få uforutsette virkninger, særlig hvis du tar det i kombinasjon med andre rusmidler eller legemidler.

Free photo: eye drops, bottle, drug, green, eye, mint green, advertisement | Hippopx

 

Viktig å vite om blandingsbruk

Ettersom det finnes svært mange ulike typer syntetiske cannabinoider/rusmidler, med tilsvarende ulike virkninger, er det tilnærmet umulig å gi et fullstendig bilde av mulige komplikasjoner ved blandingsbruk med andre rusmidler. Det faktum at disse stoffene er i kontinuerlig utvikling bidrar til å komplisere bildet ytterligere.

Hva vi kan si, er at disse stoffene i all hovedsak søker å etterligne virkningen av etablerte rusmidler. Det vil derfor være fordelaktig å ha følgende i bakhodet:

  • En kombinasjon av to stimulerende rusmidler kan føre til at stoffene forsterker hverandres virkning, noe som kan gi en kraftigere rusopplevelse enn planlagt. En slik kombinasjon kan virke sterkt belastende på hjerte og kar, hvorpå hjerterytmeforstyrrelser, pusteproblemer og farlig høyt blodtrykk kan være følger av et overstimulert sentralnervesystem. Andre mulige utfall inkluderer økt aggressivitet, psykoselignende tilstander og andre negative psykiske reaksjoner.

 

  • En kombinasjon av et stimulerende og et dempende rusmiddel kan gi uforutsigbare virkninger, og de to kan komme til å forsterke hverandres virkning. Risiko her er særlig forbundet med at det ene stoffet kan overdøve den opplevde ruseffekten av det andre stoffet, hvilket øker sjansen for å ta for mye av sistnevnte.

 

  • En kombinasjon av to dempende rusmidler kan forårsake en alvorlig lammelse av sentralnervesystemet, som bl.a. kontrollerer pustesenteret. Faren for overdose øker dermed betraktelig ved en slik kombinasjon.

 

  • Både stimulerende og dempende rusmidler kan i kombinasjon med hallusinogene rusmidler utløse overveldende, uønskede psykiske reaksjoner og farlig atferd.

 

 

Syntetisk hasj og blandingsbruk

Husk at en rekke typer syntetiske cannabinoider/rusmidler kan kategoriseres som en kombinasjon av mer enn kun som stimulerende, dempende eller hallusinogent, noe som gir ekstra grunn til å utvise forsiktighet.

Hva som i tillegg er svært viktig å være oppmerksom på, er at syntetiske cannabinoider/rusmidler ofte er svært potente, noe som kan være utfordrende i henhold til korrekt dosering ved blandingsbruk. Dette kan potensielt gi en uforutsigbar rusvirkning, og en betydelig risiko for overdosering og andre uønskede komplikasjoner.

Vi vil altså fraråde blandingsbruk av syntetiske cannabinoider/rusmidler med andre rusmidler, da dette potensielt kan gi svært alvorlige konsekvenser.

Dersom du likevel har bestemt deg for å gjøre dette – vent med å innta øvrige rusmidler før du kjenner virkningen av det syntetiske cannabinoidet/rusmiddelet – lytt til signaler fra kroppen og psyken din. Vær forsiktig!

 

Tjenesten er åpen på hverdager kl 11-18.

Vi holder stengt

  • 1.mai
  • 10.mai
  • 17.mai
  • 18.mai
  • 29.mai

 

Tirsdag 2.mai åpent 15-18

Tirsdag 16. mai åpent 15-18

Tjenesten er stengt kl 14.30-15 hver dag.