Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Hvilke regler gjelder for egenandel for regelmessige PEth-prøver?

Hvilke regler gjelder for egenandel for regelmessige PEth-prøver for å dokumentere avholdenhet mht å få tilbake førerkortet etter å ha vært til døgnbehandling? (Automatisk kjøreforbud pga behandlingsopphold, ikke pga kjøring i alkoholpåvirket tilstand). Fastlegen påstår at jeg må betale hele kostnaden og ta blodprøven hos Fürst e.l.

mann/gutt |
53 år |
viken

  Rusinfo svarer:

Så vidt vi kan forstå, stemmer det legen sier.

Helfo skriver: «Der rustestingens eneste formål er at pasienten skal få tilbake førerkortet, så er dette ikke noe som dekkes av folketrygden. Helfo dekker hverken rustesting, konsultasjon eller analyse i disse tilfellene, og legen må her belaste pasienten direkte. I tillegg må legen krysse på skjema til eksternt laboratorium at pasienten selv skal belastes for analysen.»

Helsedirektoratet skriver det samme: «Rustesting med det formål å beholde eller fornye førerkortet til ruspasienter kan ikke anses omfattet av dette formålet da det ikke er medisinske årsaker som ligger bak ønsket om testing. Helsedirektoratet er således enig i Helfo sin tolkning av at folketrygden ikke dekker utgifter til rustesting i forbindelse med fornying eller beholde førerkortet.»

Du finner mer informasjon her.

Det avgjørende for hvem som skal betale, synes å være om prøvene har en medisinsk indikasjon eller ikke. Hva er forskjellen?

  • Når har prøvene en medisinsk indikasjon? Dersom du behandles eller følges opp for en ruslidelse (f.eks. hvis du er i en eller annen form for rusbehandling), vil utgiftene til rusmiddeltestingen kunne være refusjonsberettiget, dersom testingen er en del av behandlingsplanen. Dette omfatter også prøver som inngår som en del av vurderingsgrunnlaget i førerkortsaker.
  • Når er det ikke en medisinsk indikasjon? Når formålet med rusmiddeltesting «kun» er å  dokumentere rusfrihet, for eksempel for å få tilbake førerkort, er det ikke en medisinsk indikasjon. Da vil verken utgifter til prøvetaking eller analysekostnader være refusjonsberettiget, og prøvegiveren må dekke alle kostnader selv.

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.