Lurer på om min datter får en for sterk dose Concerta

Har en datter på snart 9 som driver på å prøver ut ADHD-medisin. Hun har prøvd ulike typer og er nå kommet opp på conserta 36 mg (hun er høy og 35 kg)
Men jeg synes hun gråter hele tiden og er veldig oppfarende. Lurer på om dette er for sterk dose for henne. Hun var litt sånn på 27 mg også, men ikke så til de grader. Men greia er at jeg ikke kan finne at denne type oppførsel er en bivirkning. Kan det være det?

kvinne/jente |
nordland

  Rusinfo svarer:

Vi forstår godt at du er bekymret, og at du reagerer. Dessverre kan vi ikke egentlig gi så mye veiledning når det gjelder vanlig medisinbruk – dette bør helst tas med helsepersonell, fortrinnsvis utskrivende lege. Dette er jo en type medisin som gjerne forutsetter en viss grad av prøving og feiling, for å finne best egnede medisin og dosering. Sånn sett er det også viktig å følge tett opp med behandler, og gi tilbakemelding om eventuelle negative symptomer.

Men, vi kan jo vise til Felleskatalogens omtale av Concerta, som skriver følgende i avsnittet om registrerte bivirkninger, spesifikt psykiske bivirkninger:

Svært vanlige: Insomni, nervøsitet
Vanlige: Affektlabilitet, aggresjon, agitasjonangst, anspenthet, bruksisme (voksne), depresjon, humørsvingninger, innsovningsvansker, irritabilitet, nedstemthet, panikkanfall, redusert libido, tics, unormal atferd
Mindre vanlige: Forverring av eksisterende tics ved Tourettes syndrom, hallusinasjon knyttet til hørsel, syn og berøring, humørforandringer, hyperårvåkenhet, lett for å gråte, logoré, psykotisk lidelse, rastløshet, selvmordstanker, sinne, søvnforstyrrelse
Sjeldne: Desorientering, forvirringstilstand, libidoforstyrrelse, mani
Svært sjeldne: Apati, forbigående nedstemthet, hyperfokusering, repeterende atferd, selvmordsforsøk (inkl. fullbyrdet selvmord), unormalt tankemønster
Ukjent frekvens: Tankeforstyrrelse, vrangforestilling
[våre fremhevninger].

Generelt øker sannsynligheten for å oppleve bivirkninger i tråd med økning av dose. Dette gjelder gjerne særlig i oppstarten.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.