Deksamfetamin omregnet til promille?

Hvor mye kan man forvente å ha omregnet til promille i blodet når det før blodprøve er inntak på 30mg deksamfetamin 2 timer før, 40mg 5 timer før og 30 mg 7 timer før. Bruker deksamfetamin hver dag. Hva vil evt kunne påvirke konsentrasjon av stoffet i blodet? Og hvor lenge etter inntak er konsentrasjon på sitt høyeste? Har inntaksmåte betydning?

kvinne/jente |
30 år |
troms

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Noen av spørsmålene dine kan vi svare på, andre mangler vi tilstrekkelig informasjon for å svare presist på, og da har vi svart helt generelt.

Vi kan begynne med det siste spørsmålet: Ja, inntaksmåte har noe å si. Inntaksform vil ha betydning for hvor raskt og hvor fullstendig virkestoffet absorberes (tas opp), og følgelig også hvor lang tid det tar å bryte stoffet ned. Oral bruk i tablettform (anbefalt) har tregere absorbsjon sammenlignet med f.eks. sniffing eller injisering.

Du spør hvor lang tid det tar før konsentrasjonen er på sitt høyeste. Da vil vi vise til Felleskatalogens omtale av Attentin (med virkestoffet deksamfetamin), avsnittet Egenskaper og miljø, som bl.a. sier dette: «1 tablett (5 mg) gir gjennomsnittlig Cmax på 11,5 ng/ml etter ca. 1,5 timer». Hvor mye mat du eventuelt har i magesekken på det aktuelle tidspunktet kan påvirke dette noe. Øvrige styrkegrader er ikke omtalt, men tidsrommet vil likevel være omtrent tilsvarende.

I samme avsnitt kan du også lese at deksamfetamin  brytes ned forholdsvis sakte, med en halveringstid på litt i overkant av 10 timer. Halveringstid er et mål på hvor lang tid det tar før stoffkonsentrasjonen i blodet halveres fra maksnivået – og tempoet på nedbrytingen skjer gjerne saktere og saktere desto mer stoff som skal bryte ned.

Det vi kan si, er at i tilfeller der det aktuelt å omregne blodkonsentrasjon til tilsvarende alkoholpromille (typisk i trafikksaker), benyttes gjerne en tabell som viser omregning for en hel del stoffer. Her er dessverre ikke deksamfetamin omtalt, men amfetamin er listet i tabellen. Amfetamin kan forekomme i både levo- og dekstroform (som er to speilvendte utgaver av molekylet). Vanlig amfetamin, gjerne omtalt som racemisk amfetamin, er en 50/50-blanding av de to formene. Deksamfetamin inneholder imidlertid kun dekstroformen. Vanligvis opplever folk dekstroformen av amfetamin som mer potent, men det vil være individuelle variasjoner. Man kan allikevel ta utgangspunkt i det tabellen sier om amfetamin. Tabellen sier noe om konsentrasjonsgrensene i blod (og benytter måleenheten µM fullblod), og sammenligner disse med de ulike promillegrensene for alkohol. Det er imidlertid ikke mulig for oss å beregne hva inntatt mengde stoff tilsvarer i blodkonsentrasjon for deg (om vi visste hvor mye du veier kunne vi kanskje gjort dette sånn omtrentlig, men selv da med ganske store feilmarginer).

Dette betyr at i det tidsrommet du beskriver, kan du fremdeles ha en ganske betydelig mengde virkestoff i blodet idet prøven tas. Men konkret hvilken stoffkonsentrasjon du kan regne med å ha på det tidspunktet (og følgelig hva dette vil tilsvare i alkoholpromille), kan vi ikke svare på. Der må du nesten bare vente og se til prøveresultatet foreligger.

For øvrig vet vi ikke hvorfor du ble tatt blodprøve av, og hvem som utførte denne prøven – men om dette er en medisin du får på resept, og som brukes i foreskrevne doser, er dette noe som i en del tilfeller kan frita deg fra eventuelle sanksjoner. Men dette kommer altså helt an på omstendighetene.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.