Testa positivt på THC i kontroll, kan jeg miste førerkortet?

Jeg røyka en joint på søndag og en joint mandag rundt klokka 22. ble stoppet av politiet på tirsdagen klokka 12 tiden. De tok test og det slo positiv, de tok blodprøve for å sende til sjekk. Om jeg har vært ruspåvirket mens jeg kjørte tirsdagen. Så jeg lurer på om jeg kan miste førerkortet og den blodprøven vil vise det som skal være ulovlig? Er veldig usikker?

mann/gutt |
23 år |
innlandet

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hva du kan forvente av straffereaksjon, vil komme helt an på hva resultatet av blodprøven blir. Så lenge du testet positivt på spyttprøve, er det godt mulig at også blodprøven (tatt like etterpå) vil vise positivt utslag på THC. Det som i så fall blir avgjørende, er hvor høy blodkonsentrasjon av THC du hadde på prøvetidspunktet.

Konkret hvilken blodkonsentrasjon du kan forvente, kan vi ærlig talt bare gjette på. Her er det mange faktorer som spiller en rolle, men aller viktigst er hvor mye cannabis du røkte, samt hvor sterk denne cannabisen var – med andre ord, hvor mye THC du fikk i deg. Et utgangspunkt er sånn sett denne tabellen fra Oslo Universitetssykehus, som bl.a. sier at dersom du får i deg 25 mg ren THC, tar det 6-12 timer før THC-konsentrasjonen i blodet er lavere enn det som tilsvarer 0,2 i alkoholpromille. Om du får i deg 50 mg ren THC, endres dette tidsrommet til 8-15 timer. Sånn sett vil vi tippe at blodprøven vil vise en forholdsvis lav stoffkonsentrasjon, ut ifra det tidsrommet du beskriver.

I Norge er det tre ulike straffenivåer for ruspåvirket kjøring. Her bruker man alkoholpromille som et utgangspunkt – hvor andre rusmidler omregnes til tilsvarende mengder. De tre straffenivåene er over 0,2 i alkoholpromille (altså 0,004 mikromol THC per liter blod); over 0,5 i alkoholpromille (altså 0,010 mikromol THC per liter blod); eller over 1,2 i alkoholpromille  (altså 0,030 mikromol THC per liter blod).

  • Dersom blodprøven viser en stoffkonsentrasjon på 0,004 mikromol THC per liter blod eller mindre, er det ikke grunnlag for å straffe deg for ruspåvirket kjøring. Du risikerer riktignok straffereaksjon for bruk av illegale rusmidler generelt.
  • Dersom blodprøven viser en stoffkonsentrasjon på mer enn 0,004 mikromol THC per liter blod, men ikke mer enn 0,010, straffes dette vanligvis med et forelegg (bot + anmerkning på rullebladet). Betinget fengsel er i prinsippet også mulig, men vårt inntrykk er at dette er mindre vanlig. Du mister normalt ikke førerkortet.
  • Dersom blodprøven viser en stoffkonsentrasjon på mer enn 0,010 mikromol THC per liter blod, men ikke mer enn 0,030, straffes dette vanligvis med et forlegg og betinget eller ubetinget fengsel. Du mister normalt førerkortet i minst ett år.
  • Dersom blodprøven viser en stoffkonsentrasjon på mer enn 0,030 mikromol THC per liter blod, straffes dette vanligvis med bot og ubetinget fengsel. Du minster normalt førerkortet i minst ett år.

Om vi skulle gjette, tenker vi altså at de to nederste alternativene er lite sannsynlige, ut ifra det tidsrommet du oppgir.

Merk at straffenivåene kan heves dersom du har en tidligere straffehistorikk med lignende lovbrudd, eller om det er andre ting her som skjerper omstendighetene. Lovverket i sin helhet finner du i Vegtrafikkloven, se særlig § 22, 31 og 33.

For øvrig, i § 34 kan du også lese dette:

Dersom politiet har skjellig grunn til å tro at innehaver av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn ikke lenger fyller de krav som er fastsatt til syn, helse og førlighet for slik førerett, herunder at innehaveren ikke må misbruke alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller at innehaveren ikke har de kunnskaper eller den kjøreferdighet som hensynet til trafikksikkerheten krever, kan politimesteren eller den han gir myndighet pålegge innehaveren – dersom denne fortsatt ønsker å nytte sin førerett – innen en fastsatt frist å underkaste seg slik legeundersøkelse som finnes påkrevd og framstille seg til helt eller delvis ny førerprøve. Finner politiet det nødvendig, kan det pålegge ham å levere førerkortet til politiet inntil videre (…). Dersom innehaveren av førerretten ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn, kan politimesteren eller den han gir myndighet, tilbakekalle retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller inntil videre, hvis hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det.

Hvorvidt denne paragrafen potensielt kan bli problematisk for deg, kommer altså an på politiets egen vurdering.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.