Er det lovlig at lege tar PEth-prøve uten mitt samtykke?

Jeg skulle ta mine årlige blodprøver. Så oppdager jeg at lege har tatt Peth prøve. Er d lovlig uten mitt samtykke? Hva kan jeg gjøre

kvinne/jente |
70 år |
rogaland

  Rusinfo svarer:

Du som pasient har i utgangspunktet rett til å vite hilke prøver som skal tas av deg, og begrunnelsen for dette. Dersom du opplever at legen har behandlet deg urettmessig, kan du kontakte Pasientombudet for bistand.

Merk at det kan finnes unntak fra regelen om samtykke. I Helsedirektoratets veileder for rusmiddeltesting (s. 8) kan du bl.a. lese følgende:

Rusmiddeltesting kan som utgangspunkt kun utføres dersom den som avgir prøven, har samtykket.

I tillegg finnes det enkelte lovhjemler for å avkreve rusmiddeltesting uten samtykke. Rekvirent må sette seg inn i relevant regelverk på sitt område. Regler knyttet til avleggelse av rusmiddeltester finnes for eksempel i straffegjennomføringsloven, barnevernloven, psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen