Har funnet amfetamin og hasj på rommet til sønnen vår på 18. Hva gjør man?

Har funnet amfetamin og hasj på rommet til sønnen vår på 18. hva gjør man? Tar kontakt med det offentlige eller prøver å ta kampen selv?

kvinne/jente |
50 år |
agder

  Rusinfo svarer:

I utgangspunktet vil vi anbefale at dere snakker med sønnen deres om dette først, og undersøker hvordan han selv forholder seg til denne situasjonen. Deretter kan dere begynne å se etter hvilke muligheter dere som pårørende har til å eventuelt hjelpe han.

En slik samtale vil typisk være preget av mye følelser, og det er ikke alltid like lette å vite hvordan man skal snakke om et slikt tema. Vi har derfor utarbeidet en sjekkliste knyttet til hvordan å snakke med noen om deres rusbruk. Ta gjerne en titt på den før den aktuelle samtalen, eller se over den dersom tidligere samtaler ikke har vært særlig konstruktive. Vi vet at det kan være svært utfordrende med slike samtaler, så det kan være greit å ikke ha for høye forventninger til å begynne med – og være forberedt på at dette kanskje er begynnelsen på en noe lengre prosess.

Det er også viktig å være klar over at det er svært lite man får gjort som pårørende, dersom personen det gjelder ikke anser eget rusbruk som problematisk. Det vil derfor være viktig at dere er åpne og nysgjerrige på hva sønnen deres sier om dette, og at dere holder fast ved det han eventuelt opplever som problematisk med denne rusbruken, samt hans egen motivasjon for endring. Dersom han er tydelig på han ønsker å endre denne atferden og/eller at han ønsker hjelp, så blir det kanskje naturlig å undersøke nærmere hvordan han tenker at dere best kan hjelpe han.

For mange vil det være naturlig å ta kontakt med fastlegen sin, og sammen undersøke hvilke muligheter som finnes. Fastlegen kan også henvise videre til spesialisthelsetjenesten om nødvendig. I de fleste kommuner finnes det også ruskonsulenter, som tilbyr både råd, veiledning og terapeutiske samtaler. Slike samtaler krever typisk ingen henvisning.

Dersom deres sønn ikke anser eget rusbruk som problematisk, og heller ikke ønsker å gjøre noe med dette, så blir det opp til dere å være tydelige på hvilke grenser dere setter. For mange vil det være naturlig å ha klare regler for hva som er tillatt / ikke tillatt når man fortsatt bor hjemme, og brudd på disse reglene kan typisk føre til ulke sanksjoner/konsekvenser. Hvordan dere velger å håndheve disse reglene blir naturlig nok opp til dere. Uansett er det viktig at dere som foreldre/pårørende også ivaretar deres egne behov, og at dere er tydelige på hvilken type atferd som potensielt fører til at disse behovene ikke blir møtt.

På våre hjemmesider kan dere finne mer informasjon om hva man kan gjøre når man har et barn som bruker narkotika. Ta også kontakt på chat eller telefon dersom dere har flere spørsmål.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.