Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Gode råd til deg med en tenåring i huset

Her finner du noen generelle råd om rusforebygging til foreldre.

Bruk tid sammen
Tenåringer kan gradvis oppleve samværet med familien som mindre viktig, og venner får større betydning. De unge trenger likevel sine foreldre, men på en annen måte enn før. I flere undersøkelser svarer faktisk ungdom at de ønsker mer tid sammen med foreldrene.

Ved å ha tid sammen, kan du lettere føle deg frem til når det passer å snakke sammen og du vil lettere oppdage om noe er galt. Den ”gode samtalen” kan ikke planlegges og legges til spesielle tidspunkter – såkalt kvalitetstid. Forskning viser at jo mer tid barn har sammen med familien, jo mindre er sjansen for å få problemer med ulike rusmidler.

Snakk med hverandre
De fleste unge sier de vil ha en trygg voksen å snakke med, som er tydelig og konsekvent. La den unge få komme med sine oppfatninger. Lytt, og prøv å forstå saken fra den unges synspunkt. Ikke la samtalen bli som et ”avhør”.  Oppmuntre til å fortelle om problemer og verdsett meningene deres. Når dere diskuterer, si gjerne ”jeg blir redd hvis.”, eller ”jeg blir glad hvis…” i stedet for ”du oppfører deg dårlig” eller ”du provoserer meg”.

Mange foreldre opplever at de i en diskusjon med tenåringen om rusmidler blir møtt med et angrep på eget alkoholbruk. Ikke la diskusjonen stoppe med selvforsvar. Vær tydelig på 18-årsgrense for alkohol, og på forskjellen mellom lovlige og ulovlige rusmidler.

Fokuser på positive ting – ros ungdommen din
Det er lett å rose små barn, men ofte glemmer vi dem som er større. Gjennom positive tilbakemeldinger og støtte vil den unge få en bedre selvfølelse og selvtillit.

Vær en god rollemodell
Vær tydelig på ditt eget forhold til rus. Det å ha ungdom i huset, kan være en fin anledning til å vurdere sitt eget forhold til alkohol og andre rusmidler. Det du gjør har større betydning enn det du sier.

Vær tilgjengelig
La ungdommen vite at du for eksempel alltid vil hente eller møte hen hvis det har skjedd noe, selv om det er sent på natten.

Sett klare grenser – vær forelder, ikke kamerat
Hvis ungdommen får være med på å sette grensene, er det mer sannsynlig at grensene blir holdt, enten det gjelder lekser, innetider eller rusmidler. Men alle regler behøver ikke diskuteres. Det er også viktig å være tydelig på konsekvensene ved å bryte reglene.

Bry deg om naboens barn
De fleste ønsker å bli varslet hvis barnet har problemer. Vær derfor ikke redd for å bry deg om andres barn. Oppmuntre også ungdom til å ta vare på hverandre ved å varsle voksne når noen har problemer.

Ta kontakt med lærer og skole
Vær ikke redd for å ta kontakt med skolen hvis du har spørsmål.

Ha kontakt med andre foreldre
Lag nettverk med andre foreldre, i alle fall til de nærmeste vennene. Det kan lønne seg å gå på foreldremøter. Prøv å ikke miste oversikten over hvem ungdommen er sammen med. At ”alle de andre” får lov stemmer sjelden. Går det an å være enige om noen felles regler? Jo flere i venneflokken som føler at grenser er faste og klare, jo mer blekner bildet av at ”alle de andre får lov”.