En i familien med et ukontrollert alkoholforbruk. Hva kan vi gjøre for å hjelpe?

Hei. Jeg har en i familien som har et ukontrollert alkoholbruk en til tre ganger i året. Resten av året unngår hen alkohol, men disse gangene isolerer hen seg og drikker non-stop i mange dager. Sist ble hen innlagt på Aker sykehus i etterkant av en slik episode. Vedkommende vil ikke snakke om det og vi andre går bare rundt og venter på at det skal skje igjen og er redd for at hen skal ha en ulykke eller bli alkoholforgiftet. Hva kan vi gjøre for å hjelpe? Og hva kalles en sånn tilstand? Er det alkoholisme selv om det skjer så sjeldent?

annet |
30 år |
Oslo

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Dette høres ut som en krevende situasjon for både hen du beskriver og for dere som pårørende å være i. Du informerer ikke om hen er ungdom eller voksen og vi antar derfor at vedkommende er over 18 år. Rådene som RUSinfo gir knyttet til denne problematikken er ikke nødvendigvis utelukkende for voksne mennesker, men noen av hjelpetiltakene kan være det.

Du skriver at hen ikke ønsker å snakke om dette, men jeg vet ikke hvordan dere har nærmet dere tematikken og velger derfor å også råde til kommunikasjon. Ta opp bekymringen direkte med hen og fokuser både på konkrete hendelser og situasjoner dere har opplevd med hen, samt egne følelser og tanker og hvorfor det blir så vanskelig. At andre viser bekymring over rusbruk, kan være ett skritt i retning av egen erkjennelse om at rusbruken har gått for langt, eller første skritt i prosessen mot at de nærmeste pårørende får hjelp.

Adressering av problemet og uttrykking av egen bekymring er svært vanskelig og det krever både tålmodighet og vilje til å gjøre seg upopulær. Noen ganger fører det raskt fram og andre ganger setter det i gang en prosess som tar lengre tid. Det er også viktig i dette å være bevisst og å uttrykke egne grenser for hva en evner å håndtere. For de fleste er det en stor belastning å være pårørende til en med rusproblemer og det sliter på en nær relasjon. Kjenn etter og si ifra om dine og deres grenser, både til hverandre og til hen. Det finnes flere gode steder å henvende seg for å få støtte til dette: N.K.S. Veiledningssenter for pårørende og Al-Anon Familiegrupper som er et lavterskel veiledningssenter for de med familie som blant annet drikker for mye. Vi kan også anbefale Ivareta som tilbyr støttesamtaler på tlf. 800 40 567.

Vi i RUSinfo er ikke helsepersonell, vi kjenner heller ikke vedkommende, og kan derfor ikke vurdere hvorvidt en slik tilstand er forenelig med en alkoholdiagnose. Vi vil anta følgende: Bruken er trolig ikke nok for å fylle en avhengighetsdiagnose, men kan muligens gå under kategorien «skadelig bruk» (se mer om dette på SNL).

Du beskriver at hen har perioder der hen drikker tett og isolerer seg og at det ved en anledning medførte sykehusinnleggelse. Dette virker problematisk og det høres ut som hen har et behov for hjelp. Dersom det skulle bli aktuelt for hen å søke hjelp kan Helsenorge gi en god oversikt over mulige behandlingstilbud og dette bør som oftest gå gjennom hens fastlege.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.