Vi er et par som ønsker å legge oss inn på parbehandling hva er kravene for det?

Vi er et par som ønsker å legge oss inn på parbehandling hva er kravene for det ? Og er det vanskelig å søke seg som par ?

kvinne/jente |
31 år |
viken

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Angående krav til hva som skal til for å få rusbehandling som par sier Helsedirektoratet at det tilbys etter individuell vurdering, og de bruker dette som begrunnelse:

Det foreligger ingen studier som gir grunnlag for sikre anbefalinger for at parterapi er mer effektivt enn individuell behandling der begge har rusmiddelproblemer. En oversiktsartikkel konkluderer med moderat styrke for at atferdsorientert parterapi/familieterapi styrker tilpasningen til forholdet, og at det gir litt flere dager avholdende eller dager uten høyt forbruk.

Klinisk erfaring og brukererfaringer viser at noen par vil kunne ha nytte av parterapi samtidig som andre opplever det som mindre hensiktsmessig. Derfor bør det være en fortløpende vurdering av behovet for parterapi underveis i behandlingen. Det kan være nyttig å kombinere individuelle tilbud og parterapi.

Det kan være aktuelt å involvere andre virksomheter som for eksempel familievernkontorer, eventuelt andre kompetansemiljøer i behandlingen.

Det er dermed vanskelig å si noe  sikkert om hvor utfordrende det vil bli for dere å plass sammen.

Nå er det også slik at ordningen med fritt sykehus- og behandlingsvalg ble avsluttet 1. januar i år, men på Helsenorge sine sider kan man likevel lese følgende:

Du kan fortsatt velge mellom offentlige behandlingssteder og private behandlingssteder som har avtale med de regionale helseforetakene. Du kan ikke velge et behandlingssted som var godkjent av Helfo.

Vi anbefaler derfor at dere ser på Helsenorges sider om behandlingsvalg under kategorien «Rus og avhengighet» om dere finner behandlingsstedet/ behandlingsstedene dere eventuelt har i tankene. Dere kan også ringe direkte til en pasientrådgiver hos Helsenorge på telefon 800 41 004. De har taushetsplikt, og dere kan få tips til hvordan dere skal gå frem i søknaden.

Her er noen steder tilknyttet Helse Sør-Øst som tilbyr rusbehandling til par:

  • Origosenteret ligger under Kirkens Bymisjon og tar i mot par og par med barn. Du kan lese mer om Origosenteret her: https://www.bymisjonen.no/origo.
  • Stiftelsen Renåvangen er et behandlingstilbud som baserer seg på modellen terapeutisk samfunn. De tar i mot enslige og par. https://renavangen.no/.
  • Riisby behandlingssenter tar i mot par og tilbyr også parbehandling. https://www.riisby.org/.

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.