Alkoholabstinenser

Alvorlighetsgraden av alkoholabstinens kan variere fra milde symptomer slik som lette søvnforstyrrelser og mild angst, til svært alvorlige og livstruende symptomer.

 

 

Alvorlighetsgraden av alkoholabstinens avhenger av forskjellige faktorer, inkludert alder, genetikk, og viktigst, grad av alkoholinntak og hvor lenge den enkelte har vært misbruker av alkohol.

Tegnene på abstinens oppstår vanligvis fra 0 til 4 døgn etter siste alkoholinntak.

Vanlige abstinensplager er rastløshet, uro, angst, irritabilitet, søvnløshet, rask puls og små skjelvinger (tydeligst på fingrene/hendene).

Mer alvorlige abstinenser kan være depresjon, sterk angst, hodepine, kvalme og eventuelt oppkast, mer alvorlige skjelvinger, svett og klam hud og store pupiller.

Den mest alvorlige formen for alkoholabstinens er delirium tremens, eller delir. Delir kjennetegnes ved akutte sinnsforstyrrelser som for eksempel desorientering, psykose, hallusinasjoner (særlig visuelle og ofte insekter) og angst, skjelvinger og kramper, og i noen tilfeller bevisstløshet. Delirium tremens kan være livstruende og krever umiddelbar sykehusbehandling.