Hva slags straffereaksjon man må regne med, hvis man bestiller fleinsoppsporer fra utlandet?

Hallo,

lurer på hva slags straffereaksjon man må regne med, hvis man bestiller fleinsoppsporer fra utlandet og blir tatt?

mann/gutt |
21 år |
vestland

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Spiss fleinsopp står oppført i narkotikalisten (under navnet Psilocybe semilanceata), og regnes dermed som narkotika i Norge i følge Forskrift om narkotika. I tillegg er også Psilocybe cubensis oppført, samt virkestoffene psilocin og psilocybin. Det er forbudt å tilvirke eller innføre stoffer på Narkotikalisten.

I Narkotikalisten, under punktene om Psilocybe semilanceata og cubensis, står bl.a. dette: «Herunder bl.a. soppsporer og dyrkede, tørkede eller på annen måte bearbeidede sopper». Det betyr at soppsporer også faller inn under samme lovverk. Vi går ut ifra at i praksis gjelder det samme også for sporer til andre Psilocybe-arter.

Noe av dette kan i prinsippet også være regulert i Forskrift om såvarer: Kapittel VIII. Særlige bestemmelser, § 28 Frø med narkotiske stoffer: «Det er forbudt å innføre eller omsette frø dersom frøet inneholder narkotiske stoffer, eller stammer fra plante som inneholder narkotiske stoffer«. Det er mulig at sporer vil bli behandlet på samme måte som frø.

Når det gjelder hvilken straff du kan forvente, kan det være bot og/eller fengsel, avhengig av alvorlighetsgraden til forbrytelsen. Se gjerne på Straffeloven § 231 og 232 for mer detaljert informasjon om dette.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.