Spiss fleinsopp

Spiss fleinsopp er én av mange arter sopper som inneholder det hallusinogene virkestoffet psilocybin. Spiss fleinsopp er den vanligste å bruke i Norge, ettersom den vokser naturlig i norsk natur.

 

Fleinsopp gir en kraftig endring i bevissthetstilstand og sanseoppfatning. Rusvirkningen varer normalt i 6-8 timer, avhengig av inntatt mengde.

Det er mye som tyder på at psilocybinsopp har vært brukt i ritualer og religiøse seremonier i ulike deler av verden i svært lang tid. Konkret når dette fenomenet oppsto er uvisst, men hulemalerier datert så tidlig som år 5.000 f.Kr. indikerer denne typen bruk.

I Norden vokste bruken av fleinsopp hovedsakelig frem i 1960- og 70-årene, og forbindes særlig med motkulturen som oppsto i vesten på denne tiden. Det finnes imidlertid teorier om at fleinsopp også har vært anvendt rituelt i Norden forutfor denne perioden, men vi kjenner ingen skriftlige kilder som faktisk bekrefter at dette er tilfellet.

I Norge ble Psilocybin/psilocin klassifisert som et illegalt narkotisk middel i kjølvannet av Konvensjonen om psykotrope stoffer (1971), en internasjonal FN-samling som fulgte opp Den alminnelige narkotikakonvensjon (1961) med å tilføye ytterligere substanser.

Per dags dato utgjør fleinsopp en forholdsvis lav andel av rusmiddelbruken i Norge. Likevel har det fremdeles en viss utbredelse, og har også hatt en forsiktig økning i senere år. For øvrig hersker det per dags dato en debatt rundt hvorvidt Psilocybin/psilocin kan anvendes terapeutisk i psykiatrien.

 

Andre typer Psilocybinsopp

Psilocybinsopp er også kjent som «magic mushrooms», eller bare «shrooms». Det finnes en rekke arter sopp som inneholder det hallusinogene virkestoffet psilocybin. Den vanligste av disse i norsk natur er Psilocybe semilanceata, også kjent som spiss fleinsopp. På verdensbasis har f.eks. den noe mildere Psilocybe cubensis større utbredelse. For øvrig er også bruk av psilocybin-trøffel et fenomen som har oppstått i nyere tid. Dette forbindes særlig med Nederland, hvor salg av psilocybinsopp tidligere var tillatt. Etter en lovendring i 2007 var ikke lenger slik sopp lovlig – men virkestoffet var derimot ikke forbudt. En trøffel er kort sagt den underjordiske delen av en sopp – og trøffel av psilocybinsopp selges per dags dato lovlig i Nederland. Følgelig vil vår omtale av psilocybinsopp i stor grad også være gjeldende for psilocybintrøffel.

 

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside! Velkommen til RUSinfo.

Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!