Spiss fleinsopp

Spiss fleinsopp er én av mange arter sopper som inneholder det hallusinogene virkestoffet psilocybin. Spiss fleinsopp er den vanligste å bruke i Norge, ettersom den vokser naturlig i norsk natur.

 

Fleinsopp gir en kraftig endring i bevissthetstilstand og sanseoppfatning. Rusvirkningen varer normalt i 6-8 timer, avhengig av inntatt mengde.

Det er mye som tyder på at psilocybinsopp har vært brukt i ritualer og religiøse seremonier i ulike deler av verden i svært lang tid. Konkret når dette fenomenet oppsto er uvisst, men hulemalerier datert så tidlig som år 5.000 f.Kr. indikerer denne typen bruk.

I Norden vokste bruken av fleinsopp hovedsakelig frem i 1960- og 70-årene, og forbindes særlig med motkulturen som oppsto i vesten på denne tiden. Det finnes imidlertid teorier om at fleinsopp også har vært anvendt rituelt i Norden forutfor denne perioden, men vi kjenner ingen skriftlige kilder som faktisk bekrefter at dette er tilfellet.

I Norge ble Psilocybin/psilocin klassifisert som et illegalt narkotisk middel i kjølvannet av Konvensjonen om psykotrope stoffer (1971), en internasjonal FN-samling som fulgte opp Den alminnelige narkotikakonvensjon (1961) med å tilføye ytterligere substanser.

Per dags dato utgjør fleinsopp en forholdsvis lav andel av rusmiddelbruken i Norge. Likevel har det fremdeles en viss utbredelse, og har også hatt en forsiktig økning i senere år. For øvrig hersker det per dags dato en debatt rundt hvorvidt Psilocybin/psilocin kan anvendes terapeutisk i psykiatrien.

 

Andre typer Psilocybinsopp

Psilocybinsopp er også kjent som «magic mushrooms», eller bare «shrooms». Det finnes en rekke arter sopp som inneholder det hallusinogene virkestoffet psilocybin. Den vanligste av disse i norsk natur er Psilocybe semilanceata, også kjent som spiss fleinsopp. På verdensbasis har f.eks. den noe mildere Psilocybe cubensis større utbredelse. For øvrig er også bruk av psilocybin-trøffel et fenomen som har oppstått i nyere tid. Dette forbindes særlig med Nederland, hvor salg av psilocybinsopp tidligere var tillatt. Etter en lovendring i 2007 var ikke lenger slik sopp lovlig – men virkestoffet var derimot ikke forbudt. En trøffel er kort sagt den underjordiske delen av en sopp – og trøffel av psilocybinsopp selges per dags dato lovlig i Nederland. Følgelig vil vår omtale av psilocybinsopp i stor grad også være gjeldende for psilocybintrøffel.