Spiss fleinsopp: Forholdsregler, overdose og avhengighet

Den tryggeste forholdsregelen du kan ta, er å ikke ta hallusinogener overhodet. Har du likevel bestemt deg for å bruke dette, er det viktig å være forsiktig.

Det er vanskelig å kunne si på forhånd om en person er psykisk parat til å takle fleinsopp-rusen. Bruk av hallusinogener forutsetter gjerne en høy grad av psykisk og emosjonell modenhet og stabilitet.

For å redusere risikoen for en dårlig opplevelse bør du ta disse forholdsreglene om du skal bruke fleinsopp:

 

 • Les deg grundig opp på fleinsopp på forhånd, slik at du er best mulig forberedt på hva du kan forvente.

 

 • Det lønner seg å være på den sikre siden – ta heller en litt for lav enn en litt for høy dose.

 

 • Vær så sikker som mulig på at det faktisk er fleinsopp (eller en annen psilocybinsopp) du inntar. I naturen finnes det mange arter sopp som kan ligne på fleinsopp, men som derimot kan være svært giftige. Om du er usikker på om du har rett sopp eller ikke, bør du la være å bruke.

 

 • Fleinsopp kan bruke lang tid før rusvirkningen inntreffer – normalt 15-60 minutter, men noen ganger også lenger enn som så. Ikke ta mer selv om du ikke opplever virkning etter kort tid.

 

 • Innta fleinsopp kun i trygge og forutsigbare omgivelser, sammen med personer du stoler på.

 

 • Innta fleinsopp kun når du allerede er i et godt humør.

 

 • Spis godt på forhånd, og ha mat og drikke tilgjengelig underveis. Dette kan være lurt å gjøre klart i forkant av inntaket.

 

 • Unngå kombinasjon med alkohol og andre rusmidler.

 

 • Ha en nykter person tilstede. Vedkommende kan ha «bakkekontakt med virkeligheten» og ta kontroll ved eventuelle uforutsette situasjoner.

 

 • Ikke vær redd for å kontakte medisinsk hjelpepersonell ved behov – liv og helse bør være førsteprioritet, uansett hva. Det er bedre å ringe 113 en gang for mye!

 

 • Dersom du eller noen du kjenner opplever symptomer på forgiftning (f.eks. som følge av å ha spist feil type sopp), ring Giftinformasjonen 22 59 13 00!

 

Overdose fleinsopp

Psilocybin er ikke kjent for å være fysiologisk giftig. Når man snakker om overdose i forbindelse med bruk av psilocybin, gjelder dette hovedsakelig tilfeller der brukeren opplever et sterkt psykisk ubehag som følge av bruk. Dette kan f.eks. skyldes for høye doser, eller at brukeren befinner seg i et miljø som oppleves som utrygt eller på andre måter negativt. Dette er kjent som en «bad trip». Risikoen for dårlige opplevelser kan reduseres dersom du følger forholdsreglene nevnt ovenfor.

Skulle du likevel oppleve en «bad trip», finnes det noen grep som i beste fall kan bidra til å forbedre situasjonen. Først og fremst bør du enten forsøke å forsiktig styre negative tanker i en annen retning, f.eks. ved å endre på hvilke omgivelser du befinner deg i. Eller så bør du forsøke å hengi deg til opplevelsen. Husk i så fall at rusen vil gå over etter hvert, selv om det kanskje ikke føles sånn der og da. Å kjempe imot er uansett sjeldent veldig vellykket. Men – om du har noen du stoler på som kan være sammen med deg, kan vedkommende i beste fall også hjelpe deg med å roe vanskelige tanker.

Dersom du har hatt en dårlig opplevelse med hallusinogener, og føler at du sliter i ettertid, bør du vurdere å oppsøke helsepersonell for oppfølging.

 

Fleinsopp: Toleranse og avhengighet

Fleinsopp er ikke kjent for å være avhengighetsskapende.

Bruk av fleinsopp medfører ikke fysiske abstinensplager i noen betydelig grad. Riktignok kan enkelte utvikle en viss psykologisk avhengighet av hallusinogener generelt, kjennetegnet av en sterk trang til å innta denne typen stoffer mer eller mindre regelmessig på bakgrunn av den psykoaktive virkningen de gir.

For øvrig foreligger det en rask toleranseutvikling for fleinsopp. Dette betyr at kroppen raskt tilvenner seg stoffet, noe som igjen betyr at enkelte kan oppleve minimal virkning ved på ny å innta fleinsopp i kort tid etter bruk. Opplevelsen kan uansett være såpass kraftig at de fleste ikke føler for å gjenta en slik episode med det aller første.

Kombinere fleinsopp med andre rusmidler?

Vi vil på generelt grunnlag fraråde å innta fleinsopp i kombinasjon med andre rusmidler. Dette kan bidra til uforutsigbare virkninger, og potensielt øke faren for uønskede psykiske bivirkninger. På én side kan enkelte rusmidler fremheve eller forsterke eventuelle ubehagelige sider ved fleinsopp. På den andre siden kan enkelte rusmidler bidra til å styre rusen i en annen retning enn fleinsopp ellers ville ha gjort, noe som potensielt kan oppleves som plagsomt og frustrerende.