Spiss fleinsopp: Bruksmåte, virkninger og bivirkninger

Her kan du lese mer om virkninger og bivirkninger av fleinsopp.

Den vanligste formen for inntak er ved å spise tørket eller fersk sopp. Denne kan spises bar, men grunnet en seig konsistens er det vanlig å dele soppen i små biter og innta dette sammen med annen mat eller drikke. Effekten inntreffer normalt 15-60 minutter etter inntak, og varer normalt i 6-8 timer, avhengig av inntatt mengde. Etter inntak omdanner kroppen psilocybin til psilocin.

 

Generelt ligger en vanlig brukerdose tørket fleinsopp på omtrent 1 gram, men mindre doser kan også være rusgivende. Dersom soppen er fersk, er en brukerdose gjerne også høyere målt i gram. Men, det er viktig å vite at mengden psilocybin i fleinsopp kan variere ganske betydelig; dette er tross alt et naturprodukt. Derfor er det også viktig å være forsiktig hva gjelder dosering, hvor det er bedre å ta litt for lite enn litt for mye.

 

Hvordan oppleves rusen fra fleinsopp?

Fleinsopp er et komplekst rusmiddel, og konkret hvordan bruk av fleinsopp oppleves, er vanskelig å beskrive for en som ikke har prøvd det. Men én forholdsvis vanlig måte å beskrive opplevelsen på, er at det reduserer eller fjerner «filteret» som en til vanlig oppfatter omverdenen (og seg selv) igjennom.

Sanseinntrykk blir vesentlig kraftigere, og en kan komme i kontakt med tanker og følelser som normalt stenges ute. Dette betyr også at hva slags sinnstilstand en har i utgangspunktet, samt hva slags omgivelser en befinner seg i på det aktuelle tidspunktet, kan ha stor betydning for hvordan fleinsopp-opplevelsen blir.

Det kan være naturlig å sammenligne opplevelsen med LSD. Disse har mange fellestrekk, men også noen forskjeller. Hvilke forskjeller man opplever er i høy grad et individuelt spørsmål. Men generelt beskriver mange LSD-opplevelsen som mer «klar» sammenlignet med fleinsopp, og at LSD gjerne er skarpere i overgangen mellom ulike etapper i rusen. Derimot beskrives fleinsopprusen ofte som noe mer tåkete, organisk og flytende. Visuelle sansebedrag er gjerne noe mer intense for LSD enn for fleinsopp. I tillegg opplever mange en mer utpreget «body high» (fysisk fornemmelse av rusen) med fleinsopp sammenlignet med LSD.

Vi gjør oppmerksom på at hvilke virkninger som oppleves er noe som kan variere sterkt fra person til person. Det er også normalt å kunne oppleve en svingning mellom disse virkningene i løpet av én enkelt rusepisode, eller fra én rusepisode til en annen. Mengde inntatt stoff vil også kunne ha betydning for hvor intense virkningene og bivirkningene er.

Mulige virkninger:

 • Endret bevissthetstilstand og virkelighetsoppfatning.

 

 • Forsterkede sanseinntrykk.

 

 • Sansebedrag/hallusinasjoner.

 

 • Følelser av eufori, velvære, tilhørighet og innsikt.

 

 •  Kreative tanker.

 

 •  Endret oppfattelse av tid.

 

 •  Løsrivelse fra forestillinger om «jeg» (ved høyere doser).

 

Mulige bivirkninger og langtidseffekter:

 • Følelser av frykt, panikk, angst o.l.

 

 • Desorientering og forvirring.

 

 • Svekket vurderingsevne (som potensielt kan sette brukeren i farlige situasjoner).

 

 • Økt puls, hjerterytme, blodtrykk.

 

 • Kvalme, svimmelhet, magesmerter.

 

Hallusinogener kan i noen tilfeller utløse psykiske plager i ettertid av rusepisoden. Det kan være vanskelig å forutsi om en person er psykisk parat til å takle en hallusinogen opplevelse. Bruk av hallusinogener forutsetter gjerne en høy grad av psykisk og emosjonell modenhet og stabilitet.

Dersom du har hatt en dårlig opplevelse med hallusinogener, og føler at du sliter i ettertid, bør du vurdere å oppsøke helsepersonell for bistand.

For øvrig opplever mange brukere at en fleinsopp-episode kan påvirke dem som person også i ettertid av bruken. Noen av disse opplever at fleinsopp har gitt en innsikt som kan være verdifull å implementere også i det dagligdagse livet. Andre opplever derimot at ettertiden av en fleinsopp-episode kan preges av angst og generelt psykisk ubehag. I begge tilfeller er det uansett ofte et spørsmål om tid før dette gradvis avtar. Her er det riktignok store individuelle forskjeller.