Mistet førerkortet etter en PETH prøve

Mistet førerkortet etter en PETH prøve og gikk deretter 6 mnd uten inntak av alkohol (under 0.03 Peth verdier), og fikk førerkortet tilbake for et år. Lurer på hva er referanseområde for Peth verdier etter dette (Peth verdier 0.03 eller 0.30)?

mann/gutt |
43 år |
trøndelag

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Det er egentlig litt opp til legen å vurdere hvor grensen skal gå for fremtidige PEth-tester. Her er det nok ikke noen rigid og fastsatt praksis. Hvis vi skal spekulere i det, vil vi nok anta at verdiene i hvert fall bør ligge godt under 0,3. Hvorvidt du må ligge under 0,03 også, eller om det er greit å ligge litt over dette, er altså noe legen må besvare.

Et annet poeng, som mange glemmer litt, er at PEth-tester alene er ikke grunnlag for å si at helsekrav ikke er oppfylt. Legen skal ta hensyn til en rekke andre faktorer også. Her er hva veilederen skriver generelt om kriteriene, og her finner du også en kommentar om PEth-verdier:

Det må alltid gjøres en helhetlig og individuell vurdering av om helsekravet er oppfylt med bakgrunn i all informasjonen som foreligger.

Endret atferd, nedsatte kognitive funksjoner, nevropatier og andre følger som kan opptre etter lengre tids alkoholbruk vil kunne underbygge at helsekravet ikke er oppfylt. Samtidig kan høyt alkoholforbruk etter en individuell vurdering også innebære at helsekravet ikke er oppfylt, selv om alkoholbruken ikke har fått disse utslagene. Eksempelvis kan forhøyede PEth-verdier på over 0,30 µmol/l over tid indikere at helsekravet ikke er oppfylt. Jo høyere PEth, jo mer sannsynlig at helsekravet ikke er oppfylt. Ved innleggelse i rusinstitusjon grunnet avhengighet vil som regel helsekravet ikke være oppfylt.

Det som står om PEth, er omtrent det vi antok over.

Vi tenker altså at det går an å spørre legen om saken. Ønsker du ikke spørre legen, bør du nok uansett holde deg godt under 0,3.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.