Hvor lenge kan Subutex/buprenorfin påvises i urin?

Hvor lenge kan subutex/buprenorfin påvises i urin?

«initialt 2 timer, terminalt 20–25 timer. Halveringstiden for hovedmetabolitt er 34 timer»

Leverer prøver så kan ikke ha noe spor av narkotika i kroppen. Hvis terminalt halveringstid er tiden det kan påvises i urin blir regnestykket sånn;
8÷2÷2÷2÷2÷2÷2÷2÷2÷2÷2
÷2÷2÷2
= 0,0009765625
13×25 = 325÷24 = 13.5
Altså 14dager før det er ute av urin, kan dette stemme?

mann/gutt |
29 år |
trøndelag

  Rusinfo svarer:

Selv om terminal halveringstid vil ha en betydning for sporbarhet i urin, er det heller ikke fullt så enkelt som du fremstiller. Halveringstid er først og fremst relevant for blodprøver.

Når det gjelder urin, handler dette for eksempel også om cut-off verdi, dvs. nedre grenseverdi for positivt utslag, noe som varierer noe fra laboratorium til laboratorium. Sagt på en annen måte, når eliminasjonen fra blod nærmer seg fullstendig, er det såpass små mengder buprenorfin-avfallsstoff som slippes ut i urinen at testen ikke nødvendigvis klarer å fange opp dette med sikkerhet. For eksempel oppgir St. Olavs Hospital (Avdeling for klinisk farmakologi) at buprenorfin kan spores i 10 dager i urin. Dette tallet er riktignok veiledende, så det vil være mulig å ligge både litt i underkant og litt i overkant av dette. Hvor store doser du bruker, og hvor hyppig og lenge du har brukt, kan ha betydning sånn sett.

Vi er forsiktig med å gi noen garantier, men etter 14 dager tenker vi at du bør ha en relativt god sjanse for negativt prøvesvar.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.