Lurer på hvorfor jeg ikke tåler alkohol

Lurer bare på. Jeg tåler ikke alkohol, blir brisen av lettøl og får hodepine. Jeg er ikke asiatisk. Kan jeg mangle eller ha dårlig virkende enzymer selv om jeg er norsk? Har vært slik hele livet og idag er jeg 69år. Har også hatt migrene hele livet. Veldig glad for svar.

kvinne/jente |
69 år |
agder

  Rusinfo svarer:

Det er flere grunner til at ulike personer har ulik toleranse for alkohol, så først kan vi si litt om det.

Én av disse grunnene handler om kroppsbygning. Person A og Person B vil få ulik promille av samme mengde alkohol, dersom det er forskjeller mellom de to med tanke på kroppsbygning. Dette handler om hvordan alkohol fordeler seg i kroppen, forholdet mellom fettprosent og væskemengde, mengden blod i kroppen og lignende. Jo mer kroppsfett du har desto tregere går som regel forbrenningen, og jo mer vann du har i kroppen, desto raskere går som regel forbrenningen. Med andre ord, dersom Person A har en høy fettprosent og lav væskemengde sammenlignet med Person B, vil Person A også få en høyere promille.

Dette forklarer hvorfor det ofte også er en forskjell på tvers av kjønnene, da kvinner generelt har en høyere fettprosent og lavere væskemengde sammenlignet med menn.

En annen viktig forskjell handler om hvor vant man er med å drikke alkohol fra før av. En person som drikker forholdsvis regelmessig, vil som regel tåle alkohol bedre enn en som drikker mer sjeldent. Dette er fordi kroppen gradvis tilvenner seg alkohol over tid. Hvis du aldri har drukket noe særlig mer enn litt lettøl, så så har du kanskje heller ikke opparbeidet deg noe toleranse.

Du forteller at du ikke er asiat, men at du lurer på om du likevel kan mangle eller ha dårlig virkende enzymer. Det er riktig at en del asiater tåler alkohol dårlig, og vi regner med at du tenker på det som gjerne refereres til som «Asian Flush». Dette er en tilstand som gjør at noen rødmer når de drikker alkohol, men de opplever også gjerne andre ubehageligheter som f. eks. høy puls, tung pust og hodepine. I denne artikkelen fra forskning.no kan du lese at dette egentlig ikke handler om å mangle enzymer, men at det skjer en mutasjonsfeil i genmaterialet:

Vi har genene våre i to utgaver; en fra mor og en fra far. Enzymet som bryter ned alkohol, blir kodet fra et gen med samme navn, og om lag en tredjedel av asiatene har fått en utgave av genet med en liten mutasjon fra en eller begge foreldrene sine. Mutasjonen innebærer at genet produserer et enzym som ikke fungerer (…).

Videre kan du lese følgende i samme artikkel:

Et enzym er en slags katalysator, noe som vil si at det øker farten på kjemiske reaksjoner. De fleste reaksjonene ville skje veldig langsomt uten en katalysator, og det er nøyaktig det som skjer hos folk som ikke tåler alkohol.

Når alkohol ankommer til leveren, blir det konvertert til acetaldehyd, som er giftig. Det er en fargeløs, brennbar væske med stikkende lukt og minner om formaldehyd, som brukes til å balsamere lik med.

Deretter blir det konvertert til det ufarlige stoffet acetat, også kjent som eddiksyre.

Det er i denne fasen problemet oppstår for de som har enzymet som ikke fungerer.

– Alkohol i seg selv er ikke så giftig, men det er acetaldehyd, selv ved veldig små mengder.

Som du jo selv sier, så er dette noe som i all hovedsak er et problem for asiatere. Så vidt vi kjenner til er det dog ikke umulig at en slik mutasjonsfeil kan skje også hos andre, men det er jo likevel ikke sikkert at det er dette som skjer hos deg. Ut i fra det du du forteller, så er det også i hovedsak hodepinen du har felles med «Asian Flush».

Potensielt er det også dette med hodepine som er en god grunn for at du føler at du tåler lite alkohol. Mange migrenepasienter opplever alkohol som en «trigger» for anfall, og at de raskt får hodepine av å drikke alkohol. For en del gjelder dette spesielt rødvin, men andre kan reagere på alkohol generelt – også i en beskjeden mengde. Du kan lese litt mer om dette i denne artikkelen fra NHI. I tillegg er det jo slik at noen typer medisiner vil påvirke opplevelsen av alkohol, men vi vet ikke hvordan dette forholder seg for deg.

Som at migrenepasienter er forskjellige, gjelder det også alle andre som drikker alkohol. Det er nok flere enn deg som opplever gjennom hele sitt voksne liv at de «tåler lite». Men hvorfor det er slik for akkurat deg er det altså vanskelig for oss å svare sikkert på. Vi vil egentlig anbefale deg å snakke med legen din om dette, hvis du ikke har gjort det tidligere. Kanskje kan dere bli enige om noen tester du kan ta for å finne svar.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.