Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Mistet førerretten i 1 år etter å ha blitt tatt for å røyke cannabis

Hei. Mistet førerretten i 1 år etter å ha blitt tatt for å røyke cannabis. Det blir vanskelig for meg som lærling å komme på jobb neste år når han jeg sitter på med nå blir pensjonist.
Er det noen muligheter for å kunne få tilbake føreretten? Har sendte mail til politiet om at jeg skal ha faste urinprøver resten av lærlingtiden (2 år), men fikk bare svar om at retningslinjene sier det må gå 1 år siden forje straffbare handling. Er det seriøst ingenting jeg kan gjøre for å få førerretten tidligere?

mann/gutt |
18 år |
møre og romsdal

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Det er litt uklart hva omstendighetene var da du mistet føreretten. Om du ble tatt i trafikken eller ikke, hva politiets begrunnelse er osv. Du skriver «tatt for å røyke cannabis», og ikke f.eks «tatt for å kjøre i rus». Det kan derfor virke som politiet har lagt «manglende edruelighet» til grunn.

Generelt er reglene om edruelighet slik:

Vegtrafikkloven § 24 krever at den som skal få førerkort må være edruelig. Dersom politiet mener det er grunnlag for å si at du ikke oppfyller dette kravet, har de rett til å inndra førerkortet ditt.

Av vegtrafikkloven § 34 fremgår det at dersom innehaveren av føreretten «ikke er edruelig […], kan politimesteren eller den han gir myndighet, tilbakekalle retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller inntil videre, hvis hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det.»

Før politiet gir deg førerkortet tilbake, vil de forsikre seg om at du er edruelig, noe du kan bevise gjennom urinprøvene. Du avgir uansett urinprøver? Hvis det er slik, be om at de inngår i en dokumentasjon av edruelighet. Det er mulig du kan søke om å få førerkortet tilbake før det har gått ett år. Dette kan du spørre politiet om. Se deres samlesider om Bøter, forelegg og andre straffereaksjoner og les deg gjerne litt opp før du tar kontakt med politiet i ditt distrikt. Du kan også be om hjelp og veiledning fra din nærmeste trafikkstasjon.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.