Lurer på om eg kan kjøre bil dersom eg tar Ritalin for ADHD?

Lurer på om eg kan kjøre bil dersom eg tar Ritalin for ADHD?

kvinne/jente |
42 år |
rogaland

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Du kan kjøre bil når du tar Ritalin for ADHD, men det er noen forbehold.

Helsekravet er oppfylt etter klar anbefaling fra behandlende lege eller psykolog dersom:

– Behandling sikrer kjøreevne.
– Det ikke er samtidig sykdom som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko, og det er god kognitiv funksjonsevne.

I tillegg må du være tilvendt dosen du går, ta medisinen i den dosen legen har sagt du skal bruke, og følge behandlingsopplegget for øvrig.

Når det gjelder helsekrav til førerkort og ADHD-medisinering generelt, vil ditt funksjonsnivå og alvorlighetsgraden av diagnosen din ha stor betydning. Regelverket skiller mellom ADHD/ADD med og uten atferdsforstyrrelse.
Dette sier regelverket om bilkjøring og ADHD/ADD med adferdsforstyrrelse:
Dersom behandlende lege mener sentralstimulerende midler er nødvendig for førerkortsøkere med hyperkinetiske forstyrrelser, skal det kreves at disse inntas som avtalt med legen, og at nødvendig behandlingsopplegg følges. Sentralstimulerende midler tatt i denne sammenheng, under faglig betryggende kontroll, er altså en forutsetning for, ikke en kontraindikasjon mot, føring av motorvogn. Legemiddelbehandlingen skal ikke, i seg selv, utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko. Ved hyperkinetiske forstyrrelser med atferdsforstyrrelse er bruk av vanedannende legemidler uforenlig med samtidig bruk av sentralstimulerende midler.
Dette sier regelverket om bilkjøring og ADHD/ADD uten adferdsforstyrrelse:
For personer med hyperkinetisk forstyrrelse uten atferdsforstyrrelse vil førerkort vanligvis kunne utstedes for alle førerkortklasser. Lege/psykolog skal være oppmerksom på at denne pasientgruppen ofte har andre samtidige lidelser, herunder angsttilstander, affektive lidelser og bruk av rusmidler som omfattes av forskriftens øvrige bestemmelser.
For søkere der tilstanden er stabil, og helseattest er gitt med vanlig varighet, vil bruk av øvrige legemidler være etter de generelle reglene for bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen.
Det står også at helseattest for førerkortgruppe 1 kan gis med anbefaling om førerrett for inntil to år av gangen.
Så det du må gjøre er å snakke med legen som skriver ut Ritalin til deg om hvordan dette forholder seg for deg og din diagnose, og om du kan kjøre bil.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.